Jak zmusić znajomego do zwrotu pożyczki?

• Data: 2023-06-07 Autor: Katarzyna Bereda

Pożyczyłem znajomemu z pracy pieniądze – 800 zł, otrzymał je przelewem bankowym z mojego konta. Omawialiśmy warunki pożyczki na Messengerze – zachowałem korespondencję. Znajomy miał mi zwrócić pieniądze po miesiącu, gdy otrzyma wypłatę. Tymczasem minęło już 6 tygodni, ja się upominam, on zapewnia, że odda przy kolejnej wypłacie i dalej nie zwraca tych pieniędzy. Nie oddał nawet złotówki, choć proponowałem mu spłatę w ratach, jeśli ma trudności. Nie chcę dłużej czekać, bo sam mam teraz pilne wydatki. Co zrobić, żeby w miarę szybko mogę odzyskać pieniądze? Jak go zmobilizować do zwrotu pożyczki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zmusić znajomego do zwrotu pożyczki?

Umowa pożyczki

Zgodnie z treścią art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Naliczanie odsetek za zwłokę

Jak wynika z opinii doktryny, bezskuteczny upływ terminu zwrotu pożyczki, bez względu czy termin wynikał z umowy pożyczki, czy z wypowiedzenia dokonanego przez dającego pożyczkę, powoduje, że biorący pożyczkę popada co najmniej w opóźnienie ze spełnieniem świadczenia. Biorący pożyczkę, oprócz zwrotu pożyczki, jest wówczas zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie (art. 481 K.c.), niezależnie od odsetek kapitałowych, o ile zostały one zastrzeżone w umowie pożyczki (zob. J. Gudowski, w: Gudowski, Komentarz KC, t. V, 2017, s. 30). W przypadku zwłoki biorącego pożyczkę może on być także zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez dającego pożyczkę, przewyższającej wysokość odsetek za opóźnienie (art. 481 § 3 K.c.).

W wyroku z 17.09.2015 r. (II CSK 581/14, Legalis) Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa pożyczki trwa dopóty, dopóki biorący pożyczkę nie zwróci kwoty otrzymanej od dającego pożyczkę. Jeżeli zatem z umowy stron nie wynika nic innego, to odsetki określone w tej umowie jako wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy pożyczkodawcy należą się, co do zasady, w takiej samej wysokości, jak umówiona, przez cały czas trwania umowy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwania do zwrotu pożyczki, pozew o zapłatę do sądu

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż w pierwszej kolejności powinien Pan wezwać pożyczkobiorcę do zwrotu płatności, a w przypadku bezskuteczności wnieść pozew o zapłatę do sądu rejonowego miejsca zamieszkania pozwanego. Wezwanie dla celów dowodowych powinno być wysłane listem poleconym. Pozew o zapłatę, a więc skierowanie sprawy do sądu jest jedyną możliwością dochodzenia swojego roszczenia. Proszę zatem teraz wysłać do pożyczkobiorcy pisemne wezwani do zwrotu pożyczki, wskazując możliwie krótki termin np. 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Po upływie tego terminu roszczenie staje się wymagalne i może Pan sprawę kierować do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »