Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-11-22

Jesteśmy z żoną partycypantami w TBS-IE, gdzie wskazaliśmy moją siostrę jako najemcę, A ona posiada długi. Czy komornik może zająć naszą partycypację na poczet długu mojej siostry?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie partycypacji TBS za dług najemcy

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż Państwa partycypacja nie może zostać zajęta na poczet egzekucji komorniczej. W pierwszej kolejności nie mogą Państwo odpowiadać za długi osób trzecich. Pana siostra jest tylko najemcą lokalu mieszkalnego. Najem nie podlega egzekucji komorniczej.

Po drugie partycypacja stanowi własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego, do chwili gdy zostanie dokonany jej zwrot na rzecz najemcy. Najemcy przysługuje wierzytelność wobec Towarzystwa Budownictwa Społecznego o wypłatę równowartości partycypacji, dopiero gdy rozwiązaniu ulegnie umowa najmu w wyniku czego lokal ulegnie opróżnieniu. Dopiero wówczas jest możliwość dokonania zajęcia tej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Kwestię tę reguluje art. 29 tej ustawy, stanowiąc, iż: osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, kwota partycypacji, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

W Państwa sytuacji nie będzie mogło dość do egzekucji komorniczej z partycypacji udziału w TBS-ie.

Oczywiście może się zdarzyć, że na pewnych etapach postępowania egzekucyjnego będą Państwo w sposób pośredni uczestniczyć w tym postępowaniu egzekucyjnym, np. komornik może dokonywać zajęcia ruchomości stanowiących własność Pana siostry, a znajdujących się w przedmiotowym lokalu mieszkalnym, ale tu już będzie wymagana reakcja adekwatna do sytuacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »