Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

List gończy za niespłacone długi, kredyty i pożyczki po wyjeździe z Polski

Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-22 • Aktualizacja: 2021-11-07

Kilka lat temu wyjechałam z Polski. Zostawiłam po sobie długi, niespłacone kredyty, pożyczki i debety na koncie i jestem dłużnikiem w kilku bankach. Teraz chcę wrócić do Polski i obawiam się, że został wydany za mną list gończy za te długi, kredyty i pożyczki. Czy mogę zostać zatrzymana na lotnisku w Polsce za te niespłacone długi? Gdzie sprawdzić czy jestem poszukiwana listem gończym i czy za dłużnikiem wystawiany jest list gończy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

List gończy za niespłacone długi, kredyty i pożyczki po wyjeździe z Polski

Niespłacone pożyczki i debety a wyjazd za granicę

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego oraz przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej KRK).

Z treści Pani pytania wynika, że od kilku lat nie zamieszkuje Pani w Polsce. Pozostawiła Pani po sobie niespłacone pożyczki i debety. W chwili obecnej wybiera się Pani do Polski i zastanawia się, czy może być zatrzymana na lotnisku w związku z zadłużeniem.

Nie można wykluczyć, że wierzyciel pierwotny lub dalszy (firma windykacyjna) oddała sprawę na policję. Celem ustalenia, czy jest wydany za Panią list gończy, względnie, czy była Pani za coś skazana, co nie uległo zatarciu, zasadnym jest zwrócenie się do KRK z zapytaniem o informacje o karalności dotyczące Pani osoby.

W mojej ocenie najprostszym rozwiązaniem będzie, jak Pani pełnomocnik uda się do punktu Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w sądzie okręgowym. Wykaz punktów KRK przesyłam w linku:

https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punktow_informacyjnych_krk.pdf

Opłata od wniosku wynosi 30 zł.

Gdzie sprawdzić czy jestem poszukiwany listem gończym?

Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

Może Pani uzyskać informacje osobiście za 20 zł (poprzez system elektroniczny), ale osobiście jestem sceptycznie nastawiony do tego systemu, albowiem mam obawy, czy organa nie wejdą w posiadanie Pani miejsca pobytu, jak będzie Pani dokonywała przelewu za uzyskanie takiej informacji.

Informację taką, o ile kartoteka będzie pusta, uzyska Pani od ręki.

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,

4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

8) poszukiwanych listem gończym,

9) tymczasowo aresztowanych,

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

O ile sobie Pani życzy mogę w Pani imieniu wystąpić do KRK z prośbą o wskazanie informacji o karalności dotyczącej Pani osoby.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »