Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Autor: Katarzyna Bereda

Prowadzę jednoosobową działalność. Przytrafił mi się kontrahent, z którym mam same problemy. Wykonywałem dla niego zlecenie 4 miesiące temu. Był problem już na początku ze sporządzeniem zlecenia prac, ale ostatecznie taki dokument powstał i podpisał go właściciel firmy. Samo wykonanie zlecenia przebiegło bez przeszkód, jednak po zakończeniu robót znów kontakt był utrudniony. Ostatecznie udało się uzgodnić zestawienie wykonanych prac, co potwierdza mail z akceptacją. Na podstawie tego zestawienia wystawiłem dokument sprzedaży według ustalonego cennika – fakturę z 14-dniowym terminem zapłaty. Było to półtora miesiąca temu. Od tej pory telefon u kontrahenta milczy, faktura jest nieopłacona, a chodzi o ok. 15  tys. zł. Wystosowałem kilka powiadomień (również elektroniczne), a następnie papierowe wezwanie do zapłaty, które zostało odebrane. Mam więc zlecenie prac i korespondencję. Zastanawiam się nad wyborem formy dochodzenia spłaty swoich należności – windykacja, sprzedaż długu, czy może jednak sądownie? Nie zależy mi na czasie, ale po prostu na otrzymaniu pieniędzy, które moja firma uczciwie zarobiła.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko kontrahentowi

Pozew w postępowaniu upominawczym

Wobec przedstawionych okoliczności proponuję wystosować pozew w postępowaniu upominawczym, tak aby jak najszybciej otrzymać nakaz zapłaty, który uprawomocni się przy braku złożenia sprzeciwu przez drugą stronę. Jeżeli doszło do doręczenia lub awizacji wezwania do zapłaty, obecnie wystosowanie pozwu jest jak najbardziej zasadne.

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Należy więc podnieść, iż wypowiedzenie umowy jest skutecznie z dniem, w którym zostało doręczone adresatowi.

Uchylanie się przez dłużnika przed odbiorem wezwania do zapłaty

Ponadto ustawodawca zadbał także o nadawcę oświadczenia woli i uchylania się przez adresata z odbiorem „niewygodnych” oświadczeń woli. Przepis art. 61 K.c. był wielokrotnie komentowany i rozważany w literaturze prawniczej. Najwięcej wątpliwości powstaje w przypadkach, gdy oświadczenie nie od razu lub w ogóle nie dociera do adresata (chodzi zwłaszcza o przypadki doręczenia zastępczego). Należy wtedy uwzględnić okoliczności konkretnej sprawy. Przykładowo, w razie pozostawienia przesyłki u dorosłego domownika lub doręczenia w miejscu prowadzenia przez adresata stałej działalności – za moment złożenia oświadczenia należy przyjąć chwilę odebrania korespondencji przez osobę upoważnioną. W razie braku takiej osoby, gdy w konsekwencji dochodzi do pozostawienia pisma w placówce pocztowej z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw. awizo o możliwości podjęcia przesyłki, za datę złożenia oświadczenia w ujęciu prawa materialnego należy uznać dzień, w którym nastąpiła pierwsza próba doręczenia pod właściwym adresem, potwierdzona pozostawieniem odpowiedniej informacji dla adresata (postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2012 r. II PK 57/12).

Prawidłowe skierowanie oświadczenia polega na wysłaniu go na adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby rejestrowej osoby prawnej. Niemożność doręczenia pod którymkolwiek z adresów, pod którym według wszelkiego prawdopodobieństwa powinien być możliwy kontakt z adresatem, obciąża tego ostatniego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 października 2015 r. I Aca 513/15).

Z uwagi na to, termin na zapłatę proszę liczyć od pierwszej awizacji – a po braku zapłaty proszę skierować sprawę do sądu rejonowego miejsca zamieszkania (siedziby) kontrahenta z pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym – otrzymają bowiem Państwo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Jeżeli kontrahent nie złoży sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty – nakaz zapłaty uprawomocni się i będą mogli Państwo skierować sprawę do komornika w celu egzekucji środków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozew o zapłatę wraz z materiałem dowodowym

Proponuję więc złożyć tradycyjny pozew w postępowaniu upominawczym. W pozwie proszę wskazać wysokość roszczenia oraz załączyć materiał dowodowy – fakturę, potwierdzenie przelewu, wezwanie do zapłaty oraz wiadomości email. Pozew proszę krótko uzasadnić, opisując całą sytuację. Nakaz zapłaty powinni Państwo otrzymać do ok. 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu (czas trwania zależy od regionu oraz szybkości działania sądu). Gdy pozwany nie złoży sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty, będą mogli Państwo skierować sprawę do komornika. Opłata od pozwu to 1000 zł przy wartości przedmiotu sporu ponad 15 000 zł, do kwoty 15 000 zł jest to 750 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »