Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-09-05

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu? Mam zajęcie komornicze niezwiązane z alimentami. Jestem zatrudniona na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Mój komornik każe mi przekazywać wszystko w całości.

zdjęcie prawnika
Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 880 K.p.c. komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę. W tym miejscu wskazać należy, że świadczenia z ZFŚS, choć są związane ze stosunkiem pracy to nie stanowią elementu wynagrodzenia za pracę.

Jednak Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Funduszu odwołał się do przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości poglądu, zgodnie z którym świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu art. 881 § 2 K.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, zatem nie przejawiają także związku ze stosunkiem pracy w rozumieniu omawianej regulacji. Świadczenia te stanowią natomiast pomoc socjalną dla pracownika i członków jego rodziny, w związku z czym nie powinny być uznawane za składnik wynagrodzenia za pracę.

Tym samym oba ministerstwa uznały, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880-888 K.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z Funduszu.

Mimo to prezentowane jest stanowisko, że egzekucja ze świadczeń przyznawanych z Funduszu jest dopuszczalna, tyle że wymaga zajęcia na podstawie przepisów art. 895 i następne K.p.c., dotyczących prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wykładnia ta zyskała poparcie Krajowej Rady Komorniczej w stanowisku z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt KRK/IV/2439/11. Uznano w nim, że w obecnym stanie prawnym przepisy nie przewidują zwolnienia świadczeń z Funduszu spod egzekucji komorniczej. W konsekwencji pracodawca powinien przekazać komornikowi przeznaczone dla pracownika świadczenia socjalne w całości, poza przypadkami, gdy kwota zajęcia będzie od nich niższa.

W rezultacie zarówno wynagrodzenie z pracy, jak i świadczenia z Funduszu podlegają egzekucji. Pamiętać jednak należy, że na mocy innych przepisów.

Podsumowując powyższe, bardzo ważne jest na jakiej podstawie komornik dokonuje egzekucji. Jeśli znajdziemy w nim informacje o zajęciu wyłącznie wynagrodzenia za pracę (art. 880 i następnych K.p.c.) to komornik nie może zająć świadczeń z Funduszu. Egzekucja komornicza z ZFŚS jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdy komornik wskaże to w zawiadomieniu o zajęciu – art. 895 i następne K.p.c.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »