Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Autor: Marcin Sądej

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu? Mam zajęcie komornicze niezwiązane z alimentami. Jestem zatrudniona na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Mój komornik każe mi przekazywać wszystko w całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej ze świadczenia z ZFŚS 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 880 K.p.c. komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę. W tym miejscu wskazać należy, że świadczenia z ZFŚS, choć są związane ze stosunkiem pracy to nie stanowią elementu wynagrodzenia za pracę.

Jednak Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Funduszu odwołał się do przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości poglądu, zgodnie z którym świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu art. 881 § 2 K.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, zatem nie przejawiają także związku ze stosunkiem pracy w rozumieniu omawianej regulacji. Świadczenia te stanowią natomiast pomoc socjalną dla pracownika i członków jego rodziny, w związku z czym nie powinny być uznawane za składnik wynagrodzenia za pracę.

Czy egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880-888 K.p.c. obejmuje świadczenia przyznane pracownikom z Funduszu?

Tym samym oba ministerstwa uznały, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880-888 K.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z Funduszu.

Mimo to prezentowane jest stanowisko, że egzekucja ze świadczeń przyznawanych z Funduszu jest dopuszczalna, tyle że wymaga zajęcia na podstawie przepisów art. 895 i następne K.p.c., dotyczących prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności.

Wykładnia ta zyskała poparcie Krajowej Rady Komorniczej w stanowisku z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt KRK/IV/2439/11. Uznano w nim, że w obecnym stanie prawnym przepisy nie przewidują zwolnienia świadczeń z Funduszu spod egzekucji komorniczej. W konsekwencji pracodawca powinien przekazać komornikowi przeznaczone dla pracownika świadczenia socjalne w całości, poza przypadkami, gdy kwota zajęcia będzie od nich niższa.

W rezultacie zarówno wynagrodzenie z pracy, jak i świadczenia z Funduszu podlegają egzekucji. Pamiętać jednak należy, że na mocy innych przepisów.

Podsumowując powyższe, bardzo ważne jest na jakiej podstawie komornik dokonuje egzekucji. Jeśli znajdziemy w nim informacje o zajęciu wyłącznie wynagrodzenia za pracę (art. 880 i następnych K.p.c.) to komornik nie może zająć świadczeń z Funduszu. Egzekucja komornicza z ZFŚS jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdy komornik wskaże to w zawiadomieniu o zajęciu – art. 895 i następne K.p.c.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »