Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-09-05

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu? Mam zajęcie komornicze niezwiązane z alimentami. Jestem zatrudniona na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Mój komornik każe mi przekazywać wszystko w całości.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 880 K.p.c. komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia za pracę. W tym miejscu wskazać należy, że świadczenia z ZFŚS, choć są związane ze stosunkiem pracy to nie stanowią elementu wynagrodzenia za pracę.

Jednak Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń Funduszu odwołał się do przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości poglądu, zgodnie z którym świadczenia socjalne nie powinny być traktowane jako świadczenia związane ze stosunkiem pracy w rozumieniu art. 881 § 2 K.p.c. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, zatem nie przejawiają także związku ze stosunkiem pracy w rozumieniu omawianej regulacji. Świadczenia te stanowią natomiast pomoc socjalną dla pracownika i członków jego rodziny, w związku z czym nie powinny być uznawane za składnik wynagrodzenia za pracę.

Tym samym oba ministerstwa uznały, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę prowadzona na podstawie art. 880-888 K.p.c. nie obejmuje świadczeń przyznawanych pracownikom z Funduszu.

Mimo to prezentowane jest stanowisko, że egzekucja ze świadczeń przyznawanych z Funduszu jest dopuszczalna, tyle że wymaga zajęcia na podstawie przepisów art. 895 i następne K.p.c., dotyczących prowadzenia egzekucji z innych wierzytelności.

Wykładnia ta zyskała poparcie Krajowej Rady Komorniczej w stanowisku z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt KRK/IV/2439/11. Uznano w nim, że w obecnym stanie prawnym przepisy nie przewidują zwolnienia świadczeń z Funduszu spod egzekucji komorniczej. W konsekwencji pracodawca powinien przekazać komornikowi przeznaczone dla pracownika świadczenia socjalne w całości, poza przypadkami, gdy kwota zajęcia będzie od nich niższa.

W rezultacie zarówno wynagrodzenie z pracy, jak i świadczenia z Funduszu podlegają egzekucji. Pamiętać jednak należy, że na mocy innych przepisów.

Podsumowując powyższe, bardzo ważne jest na jakiej podstawie komornik dokonuje egzekucji. Jeśli znajdziemy w nim informacje o zajęciu wyłącznie wynagrodzenia za pracę (art. 880 i następnych K.p.c.) to komornik nie może zająć świadczeń z Funduszu. Egzekucja komornicza z ZFŚS jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdy komornik wskaże to w zawiadomieniu o zajęciu – art. 895 i następne K.p.c.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czynności komornika wobec obciążonego mieszkania

Otrzymałem 5 dni temu od komornika „zawiadomienie dłużnika o terminie oględzin nieruchomości” z powodu niepłaconej pożyczki. Czy...

 

Komornik nie ma prawa zająć niczego, co nie należy do dłużnika

Czy komornik może zająć mieszkanie siostry dłużnika, które jest jej własnością od 20 lat? Otrzymała je w darowiźnie od rodziców. Nadal jednak jest...

 

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Jesteśmy z mamą właścicielkami domu po połowie bez fizycznego podziału. Mamy wspólnie kredyt hipoteczny. Jej udział w tej nieruchomości jest...

 

Czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie?

Niedawno zmarła moja mama, która miała zaległości w czynszu. Dziedzicząc po niej nieruchomość, odziedziczyłam również długi. Wiem, że kiedy mama...

 

Procedura po licytacji komorniczej mieszkania

Jak wygląda procedura po licytacji komorniczej mieszkania? Pięć dni temu na licytacji zostało sprzedane moje mieszkanie na wniosek banku, którego jestem...

 

Czy komornik może zająć diety za podróż służbową?

Czy komornik może zająć diety za wyjazdy służbowe? Czy z diet, które otrzymuję na wyjazdy służbowe, komornik może mi zająć jakieś kwoty, jeżeli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »