Komornik a założenie spółki z o.o.

Autor: Michał Berliński

Mój mąż ma komornika z tytułu nieopłaconego ZUS-u. Komornik miał zając działkę, ale tego nie zrobił. W chwili obecnej mój maż chce założyć spółkę z o.o. i zostać wspólnikiem 50%. Moje pytanie brzmi, czy i kiedy komornik może zająć jakiekolwiek środki spółki? Czy np. przy chęci zaciągnięcia kredytu czy leasingu komornik nie stanie temu na drodze? Jaki rodzaj spółki w takiej sytuacji mój mąż może założyć lub czy w ogóle może cos założyć, aby komornik nie zabrał mu osiąganych dochodów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik a założenie spółki z o.o.

Postępowanie komornicze

Najpierw dosyć ogólnie. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik, otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem, dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowania dysponuje wpierw adresem wskazanym mu przez wierzyciela, a następnie adresami, które ustali w wyniku zapytań do różnych instytucji – takich jak np. Baza PESEL NET lub Biuro Ewidencji Ludności.

Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535”.

Zobacz też: Spółka a komornik

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek egzekucyjny

Odnośnie zaś wniosku egzekucyjnego należy wskazać, że komornik jest w zasadzie związany jego treścią. Kwestie wniosku regulowane są przez treść art. 799:

„§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości”.

Majątek spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, zatem jest innym podmiotem niż Pani mąż i ma również inny majątek. Jednakże w tym miejscu należy wskazać, że Pani mąż będzie miał w tej spółce udział. Udział w spółce, która będzie zarabiała, stanowi bezsprzecznie majątek. Zatem komornik będzie mógł dokonać zajęcia udziałów Pani męża w spółce prawa handlowego, jaką to właśnie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W każdym przypadku komornik będzie mógł dokonać zajęcia udziałów w spółce, jeśli Pani mąż będzie je miał, czy jeśli będzie wspólnikiem takiej spółki. Niezależnie od tego, jaka będzie to spółka, czy też w jakiej formie będzie działała. Komornik jednak nie będzie mógł zająć majątku spółki w postaci np. pojazdu czy rachunku bankowego. Co istotne – komornik nie przeszkodzi również w zaciągnięciu kredytu czy leasingu. Komornik może do spółki skierować zajęcie wynagrodzenia za pracę Pani męża albo jego udziałów – które mogą zostać zajęte. Jednak egzekucja z majątku spółki – z udziałów – należy do rzadkości i nie jest często spotykana.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »