Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2021-10-15

Wpadłam w spiralę długów nie całkiem ze swojej winy, chciałam ratować przyjaciółkę i firmę, w której pracuję, ale nie wyszło. Jestem w tzw. kropce i chcę uratować jedyny majątek, jaki posiadam, tzn. mieszkanie. Czy w tej sytuacji mogę swoje mieszkanie przepisać na wnuczkę, aby uniknąć ewentualnej licytacji komorniczej? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spirala długów, jak uratować mieszkanie przed licytacją komorniczą?

Spirala długów i ocalenie majątku

Rozumiem, że czasem popada się w zadłużenie nie ze swojej winy. Niestety w takich sprawach przepisy są często nieubłagane, a także surowe. Nie rozróżniają tego, czy zadłużenie jest zawinione, czy też nie, a jeśli wierzyciel nie chce dojść do porozumienia, to niestety wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Muszę też wspomnieć, że nie jest Pani jedyną osobą, która myśli o ocaleniu części majątku od egzekucji, tu z dobrych pobudek, ale niestety pod względem prawnym to niczego nie zmienia.

Przepisanie mieszkania na wnuczkę

Niestety wymyślone przez Panią rozwiązanie nie będzie skuteczne. Mianowice na podstawie art. 527 Kodeksu cywilnego jeśli dłużnik dokonał czynności prawnej, wskutek której stał się niewypłacalny (lub bardziej niewypłacalny), to wierzyciel może żądać uznania wobec niego tej czynności za bezskuteczną, jeśli dłużnik o tym wiedział, a osoba trzecia wiedziała o tym, lub z łatwością mogła się dowiedzieć. Jeśli jest to osoba bliska, domniemywa się, że ona o tym wiedziała. Przy czynności majątkowej nieodpłatnej (takiej jak darowizna), wierzyciel może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną również wówczas, jeśli ona o tym nie wiedziała i nie mogła się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności. Przy darowiźnie, tym bardziej na rzecz osoby bliskiej, jest prawie niemożliwe, aby wybronić się od tego w razie wniesienia pozwu. Owszem, wskutek tego sprawa może się przedłużyć, przeciągnąć w czasie, opóźnić, ale ostatecznie komornik i tak będzie mógł dokonywać egzekucji również i z tego mieszkania.

Uznanie czynności za bezskutecznej wobec wierzyciela oznacza, że może właśnie wnosić o egzekucję również z tego składnika majątku, który był przedmiotem darowizny – tak, jakby tej darowizny nigdy nie było a mieszkanie było nadal Pani własnością. Dlatego też takie rozwiązanie wcale nie będzie dla Pani skuteczne, jeśli Pani przekaże mieszkanie wnuczce czy też komukolwiek innemu. Nie będzie to więc niestety rozsądne ani skuteczne, gdyż ustawodawca wprowadził rozwiązania prawne mające zabezpieczyć interesy wierzycieli. Jedyne, co mogłoby w tej sytuacji uratować, to gdyby wierzyciel zrezygnował z wniesienia takiego powództwa, gdyby np. była mała kwota, ale tak naprawdę nie ma co liczyć na to, gdyż tego typu instytucje finansowe raczej nie odpuszczają zadłużenia, a przeciwnie, walczą do końca lub też sprzedają dług firmom windykacyjnym. Ewentualna szansa byłaby jedynie wówczas, gdyby do spłaty był tylko niewielki dług, ale jak wspominałam, trudno na to liczyć i traktować to jako realną możliwość.

Przedawnienie długów

Może jednak da się do tego podejść z innej strony? Długi tego rodzaju przedawniają się dość szybko, gdyż po 3 latach, z tym, że każda rata przedawnia się osobno, a więc jeśli nie całość, to może chociaż część się przedawniła? Czy w tych sprawach odbyło się już postępowanie sądowe i jest prawomocny wyrok? Jeśli nie, to może uda się to w ten sposób załatwić i oddalić zagrożenie licytacji mieszkania. Może też i sprawa w prokuraturze, o której Pani wspomina, da jakieś podstawy, jakąś pomoc w sprawie Pani zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »