Przesunięcie terminu licytacji komorniczej

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam ogłoszoną licytację mieszkania za niecały miesiąc. Czy istnieje jakiś sposób, aby odwlec w czasie tę licytację, abym uzbierała potrzebne środki celem odkupienia nieruchomości na licytacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesunięcie terminu licytacji komorniczej

Możliwości wstrzymania licytacji

Niestety możliwości wstrzymania licytacji nie jest zbyt wiele.

Takim najprostszym sposobem byłoby zapłacić należność, wówczas egzekucja zostanie umorzona i w ogóle do licytacji nie dojdzie – oczywiście zdaję sobie sprawę, że gdyby Pani te pieniądze miała już by je Pani wpłaciła komornikowi, tym niemniej muszę dla porządku o tym wspomnieć.

Kwestię tę reguluje precyzyjnie przepis art. 981 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiąc, że jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Druga możliwość to prośba do wierzyciela, aby udzielił Pani zwłoki w zapłacie zadłużenia i wstrzymał egzekucję tych należności tak, aby mogła Pani zorganizować środki niezbędne do spłaty długu. Taką możliwość daje art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym to przepisem komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się również z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik albo jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską oraz przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Próba przekonania wierzyciela propozycją spłaty długu

Warto zatem zwrócić się do wierzyciela z jakąś propozycją spłaty długu ze wskazaniem mu źródeł finansowania itd. tak, aby przekonać go, że udzielenie Pani zwłoki doprowadzi do spłaty zobowiązania, co będzie też bardziej pewne niż licytacja, w ramach której nieruchomość może przecież nie zostać sprzedana.

Proszę też pamiętać, że w czasie licytacji mieszkanie może się w ogóle nie sprzedać i wówczas, gdy nikt mieszkania nie kupi egzekucja zostanie umorzona i dopiero po 6 miesiącach od licytacji, mówi o tym art. 985 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, ponownie wszczęta, co da Pani czas na zorganizowanie środków pieniężnych na spłatę wierzyciela.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »