Długi współwłaściciela domu

Autor: Marek Gola

Dwóch braci dziedziczy dom jednorodzinny po połowie (ich matka nie zostawiła testamentu, miała jedynie dwóch synów) i są jego współwłaścicielami. Po jakimś czasie jeden z braci popada w długi o wysokości większej niż jego połowa własności domu (można nawet przyjąć, że dług jest większy niż wartość całego domu). Obaj bracia nie chcą stracić domu, gdyż ma on dla nich dużą wartość sentymentalną. Żaden z braci nie dysponuje dochodami w wysokości wystarczającej na spłatę zadłużenia w rozsądnym okresie czasu. Co stanie się z domem we współwłasności? Czy komornik może zlicytować połowę domu jednego z braci? Jeśli tak, co stanie się z częścią należącą do drugiego brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi współwłaściciela domu

Licytacja połowy domu – udziału

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż komornik nie może zlicytować więcej, aniżeli dłużnik posiada. Przedmiotem licytacji może być zatem jedynie udział brata dłużnika. Ten udział może być objęty egzekucją, o ile wierzyciele brata taką decyzję podejmą. W przypadku zlicytowania udziału brata dłużnika osoba, która nabywa takie prawo – współwłasności w 1/2 części, staje się współwłaścicielem drugiego brata i ma prawo wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do współposiadania, względnie o zniesienie współwłasności i spłatę. Nabycie prawa na drodze licytacji nie pozbawia nabywcy ww. praw. Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Zobacz też: Jak nie stracić mieszkania za długi

Nowy współwłaściciel w miejsce dłużnika

Reasumując, komornik może zlicytować tylko udział brata dłużnika, ale nowy nabywca może chcieć znieść współwłasność, względnie może domagać się współposiadania, może także sprzedać swój udział osobie trzeciej.

Przeczytaj też: Czy komornik może sprzedać połowę mieszkania

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »