Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy firma windykacyjna ma prawo dochodzić zachowku od moich dzieci?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-18

Przed 4 laty zmarł mój ojciec, który przed śmiercią rozporządził swoim majątkiem w ten sposób, że powołał do całości spadku moje dzieci (wówczas małoletnie). Spadek obejmował prawo do mieszkania, w którym moje dzieci zamieszkiwały wraz z dziadkiem, oraz prawo do udziałów w spółce, która była nieaktywna. Przeciwko swoim dzieciom nigdy nie skierowałem roszczenia o zachowek. Obecnie o zachowek wystąpiła firma windykacyjna, względem której jestem dłużnikiem. Czy firma ma prawo dochodzić zachowku od moich dzieci?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Bardzo polecam ten serwis.
Daria, 39 lat
Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Na tak postawione pytanie, niestety, ale należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie oraz komentarzach, roszczenie o zachowek jest w swej istocie wierzytelnością, która może zostać przez uprawnionego do zachowku przeniesiona na inną osobę (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1975 roku – III CZP 91/74). W tej sytuacji zasadna jest też możliwość przymusowej realizacji roszczenia o zachowek w imieniu dłużnika poprzez wierzyciela, a to na podstawie art. 887 § 1 i 902 K.p.c. Skoro bowiem dobrowolnie, poprzez ustalenia stron stosunku cywilnoprawnego, można przenieść wierzytelność z tytułu zachowku z uprawnionego na inną osobę, to tym bardziej można w imieniu dłużnika realizować wierzytelność z tytułu zachowku, o tyle, o ile ustawodawca normą prawną zezwolił wierzycielowi na przymusową realizację takiego roszczenia.

Przyjmując za Sądem Najwyższym: znaczącą przewagę czynnika majątkowego nad czynnikiem osobistym w roszczeniu z tytułu zachowku wobec zaniechania przez dłużnika firmy (Pana dochodzenia roszczeń z tego tytułu przeciwko swoim dzieciom), uznać należy dopuszczalność dochodzenia przez firmę roszczenia o zachowek przysługującego Panu jako dłużnikowi. Przy odpowiednim stosowaniu przepisu art. 887 § 1 K.c. w związku z zajęciem wierzytelności z tytułu zachowku przysługującego dłużnikowi i regulacją art. 902 K.p.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli firma wystąpi o zachowek, wówczas należy ustalić, czy wierzytelność względem Pana nie jest przedawniona. Jeżeli Pański dług względem wierzyciela (firmy windykacyjne) byłby przedawniony, wówczas możliwe byłoby wskazywanie na naruszenie prawa podmiotowego – art. 5 K.c. Analizując orzecznictwo dotyczące instytucji zachowku, zauważyć należy, że za sytuacje jaskrawo niesprawiedliwe, które uprawniają do posłużenia się konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego, uznano także, gdy roszczenie o zachowek nie zapewnia uprawnionemu realnej, należnej mu korzyści, właśnie „kosztem” danego spadkobiercy, a w skład spadku wchodzi jedynie nieruchomość mieszkalna, służąca zaspokojeniu tych potrzeb, przy tym wyłącznie w zakresie koniecznym (por uchwałę Sądu Najwyższego z 19 maja 1981r., III CZP 18/81, OSNC 1981r., nr 12, poz. 228, wyroki z 7 kwietnia 2004 r., IV CK 215/03, LEX nr 152889 i z 30 stycznia 2008r., III CSK 255/07, OSNC 2009r., nr 3, poz. 47 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 22 kwietnia 2009r., I ACa 459/08, LEX nr 550912).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Negocjacja zmiany warunków spłaty zadłużenia alimentacyjnego

Przed paroma dniami komornik zajął mojemu ojcu 60% wynagrodzenia. Ojciec przez kilka ostatnich lat płacił więcej niż wysokość zasądzonych alimentów...

Roszczenie uczelni za powtarzanie zajęć a okres przedawnienia

Otrzymałem wezwanie do zapłacenia zaległej opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych za rok akademicki 2010/2011 z uniwersytetu, na którym...

Wniosek o egzekucję z powodu braku spłaty z tytułu podziału majątku

Moi rodzice są po rozwodzie oraz po podziale majątku. Mieszkam razem z ojcem. Mama skierowała przeciwko tacie wniosek o egzekucję z uwagi na...

Czy jest ryzyko egzekucji długów z majątku rodziców dłużnika?

Mam długi bankowe i zajęcia komornicze od 20 lat. Dwa lata temu wymeldowałem się od rodziców. Czy komornik może zająć rodzicom mieszkanie albo dochody...

Zablokowanie egzekucji z powodu błędnych danych w nakazie zapłaty

Dostałem nakaz zapłaty, w którym widnieje tylko moje imię i nazwisko, w pozwie bank błędnie wpisał PESEL i adres dłużnika (od innej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »