Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długu a koszty komornicze

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-10-20

Jako dłużnik podpisałam ugodę z wierzycielem. W dniu podpisania ugody wpłaciłam wierzycielowi umówioną część zadłużenia i zobowiązałam się do regularnych spłat pozostałej kwoty. Wierzyciel w chwili podpisywania ugody nie poinformował mnie o tym, iż zgłosił już sprawę do komornika. Kilka dni po podpisaniu ugody zostało mi zajęte konto. Wierzyciel stwierdził, że zapomniał o tym, iż zgłosił sprawę do komornika. Komornik zatrzymał egzekucję na prośbę wierzyciela. W tej chwili wszystko zostało spłacone terminowo wierzycielowi, jednak komornik przysłał mi postanowienie dotyczące ustalenia kosztów egzekucyjnych (jest to duża kwota). Czy mogę coś z tym zrobić? Spłaciłam dług, więc skąd tak duże koszty komornicze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady w postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada, według której to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Innymi słowy przyjmuje się, że do egzekucji komorniczej dochodzi niejako „z winy” dłużnika. W związku z tym to na nim ciąży obowiązek poniesienia opłaty związanej z czynnościami podjętymi przez komornika na wniosek wierzyciela.

W tej kwestii należy odnieść się do art. 49 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że:

„W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.”

Innymi słowy, jeżeli egzekucja prowadzona była skutecznie z majątku Pani jako dłużnika, wtedy komornik rozlicza opłatę zgodnie z tymże przepisem i wyniesie ona odpowiednio albo 15%, albo 8% w zależności od sposobu prowadzenia egzekucji. Jeśli egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela (np. ugoda z wierzycielem), opłata stosunkowa powinna wynosić 5%.

Gdyby spłata wierzyciela została dopełniona przed doręczeniem pisma o wszczęciu postępowania, komornikowi należy opłacić wyłącznie opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy wierzyciel nie wystąpi o umorzenie postępowania egzekucyjnego, a nastąpi to z urzędu, zastosowanie ma art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie została wyegzekwowana. W takim przypadku komornik nie ma prawa żądać żadnych opłat od dłużnika, gdyż żadna kwota nie została przez niego wyegzekwowana.

Jak z powyższego wynika, jeżeli Pani dług nie został spłacony przed założeniem sprawy u komornika, to niestety komornikowi należą się te koszty – to jest jego wynagrodzenie za prowadzenie sprawy. Obawiam się, że w sytuacji, gdy komornik umorzył sprawę na wniosek wierzyciela, to owszem ograniczy zajęcie rachunku czy wynagrodzenia do kosztów egzekucji, ale niestety dopiero kiedy już je ściągnie uchyli zajęcie. Niemniej jednak proszę sprawdzić w jakiej wysokości nalicza koszty postępowania, od kwoty objętej wnioskiem, powinno to być nie więcej niż 5% plus koszty (znaczki, ujawnienie majątku itp.).

Niestety dla Pani, ugoda została zawarta już po złożeniu wniosku o prowadzenie egzekucji do komornika. Zawarcie więc ugody po tym fakcie mogło mieć więc wpływ jedynie na wysokość kosztów komorniczych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Nękanie przez firmę windykacyjną

Podobno w 2004 r. mój mąż wziął kredyt na kwotę 2600 zł. Nie pamiętam, by to miało miejsce, a po tylu latach nie wiem nawet, jak to sprawdzić....

 

Czy można wpłacać alimenty do ośrodka pomocy społecznej?

Moja była żona pobiera alimenty na dziecko z funduszu alimentacyjnego. Ja do tej pory wpłacałem połowę alimentów bezpośrednio na konto ośrodka pomocy...

 

Pozbawienie żony samodzielnego zarządu majątkiem a odpowiedzialność za nowe długi

Mój brat ma postanowienie sądu o pozbawieniu żony samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym z powodu notorycznego zaciągania długów. Obecnie jego...

 

Czy SMS-y i e-maile są wystarczającym dowodem udzielenia pożyczki?

Przez jakiś czas pożyczałem swojemu koledze pieniądze. Uzbierało się tego ok. 14 tys. zł. W ciągu ostatnich 6 miesięcy, mimo moich nalegań, dłużnik...

 

Pomoc rodzicom w spłacie długu

Moi rodzice posiadają mieszkanie własnościowe, które zadłużyli na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Komornik powiedział im, że mają trzy miesiące na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »