Przedawnienie długu z karty kredytowej

Autor: Marek Gola

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Był alkoholikiem. Po jego śmierci mama i my, dzieci, sprawdziliśmy, czy ma zadłużenie w banku, w którym miał konto, czy ma zadłużenie w urzędzie skarbowym oraz przejrzeliśmy pod tym kątem wszystkie dokumenty taty, które znajdowały się w domu. Nie znaleźliśmy niczego, co by świadczyło o długach ojca i dlatego nie odrzuciliśmy spadku. Teraz niestety mama dostała wezwanie do stawienia się na sprawę o ustalenie spadkobierców taty, ponieważ miał jednak dług na karcie kredytowej – 6 tys. zł. Pracownik banku kazał jej podpisać pismo z potwierdzeniem, że nie zrzekła się spadku, zanim ją poinformował o kwocie zadłużenia. Czy można się jeszcze zrzec tego spadku lub chociaż odmówić spłaty odsetek? Jeśli mama tego długu nie spłaci, czy przechodzi na nas? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie długu z karty kredytowej

Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeks cywilnego zwanego dalej k.c.

W pierwsze kolejności wyraźnie podkreślić należy, że żadne z Państwa nie powinno oświadczać, iż uznaje dług i na przykład zobowiązuje się do jego spłaty choćby w ratach. Taka czynność prowadzi do przerwania biegu przedawnienia, co powodować może pogorszenie Państwa sytuacji. Nie można bowiem wykluczyć, że wierzytelność jest przedawniona.

Istotne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Gdy chodzi o kredyt spłacany ratalnie (raty miesięczne) wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Zachodzi zatem pytanie, czy ma Pani wiedzę, jakoby kredyt został wypowiedziany i tym samym stał się wymagalny od razu. Jeżeli tak, wówczas 3 lata liczymy od tej daty. Jeżeli nie, wówczas mamy do czynienia z sytuacją, gdy przedawnienie biegnie osobno dla każdej raty.

Kiedy należy złożyć zarzut przedawnienia roszczenia?

Podkreślić trzeba, że przedawnienie nie jest brane przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew względnie na rozprawie.

Z chwilą złożenia sprawy o zapłatę nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji.

Reasumując, w pierwszym kroku powinni Państwo ustalić, z kiedy pochodzi umowa i na jaki okres została zawarta. W tym celu możliwe jest skierowanie do firmy (banku) pisma, w którym wezwie Pani do przedłożenia kopii umowy. Dysponując jej kopią, będzie można dokładnie ustalić, kiedy każda z rat się przedawnia. Jeżeli okazałoby się, że bank sprzedał wierzytelność, to jest prawdopodobne, że cały kredyt jest przedawniony albo jego część. Jeszcze raz podkreślam, pod żadnym pozorem proszę nie uznawać roszczenia.

Termin przedawnienia liczony jest od dnia następującego po dniu wymagalności. O ile zatem spłata karty miała nastąpić 30 dni od dnia wypłaty środków, to od następnego dnia liczymy 3 lata.

Prócz przedawnienia nie widzę innej możliwości na odrzucenie spadku. Wszelkie terminy do tej czynności już upłynęły, a ich przywrócenie po tym czasie i na podstawie tego stanu faktycznego uważam za mało realne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »