Brak spłaty przez wspólnika po zamknięciu spółki

• Data: 2023-07-21 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Prowadziłem spółkę jawną ze wspólnikiem. Chciałem zamknąć spółkę, jednak wspólnik chciał prowadzić to dalej, więc sporządziliśmy dokument, że on ma nowego wspólnika, a mnie spłaca w ratach 5 x 12 000 zł. Niestety spłacił tylko 12 000, termin dawno minął. Mówi, że nie ma za co mi spłacić. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak spłaty przez wspólnika po zamknięciu spółki

Roszczenie do spółki o spłatę zadłużenia

Faktycznie uchwałą wspólnicy wyrazili zgodę na wystąpienie ze spółki pana X i postanowili, że wartość przypadającego na niego udziału kapitałowego w kwocie 60 000 zł zostanie spłacona w 6 ratach po 12 000 zł każda w określonych terminach. Owe spłaty są spłatami od spółki jawnej na Pańską rzecz. Ma Pan zatem roszczenie do spółki.

Wskazuje Pan, że spółka dokonała tylko pierwszej spłaty, a zatem ma zaległość 48 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności każdej z rat.

Wezwanie do zapłaty

Pozostaje Panu obecnie wystosować oficjalne przedsądowe wezwanie do zapłaty skierowanie do spółki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru ze wskazaniem, że domaga się Pan spłaty 48 000 zł do dnia XXX wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności każdej z rat (ewentualnie na ten moment ugodowo może Pan te odsetki pominąć, ale nie warto), zaś brak wywiązania się z przedmiotowego wezwania, jak i brak zawarcia ugody co do dalszej spłaty w ww. terminie, poskutkuje niezwłocznym wystosowaniem pozwu o zapłatę, co powiększy roszczenie o dalsze odsetki, ale i koszty sądowe oraz koszty egzekucyjne.

Jeśli owe wezwanie na nic się zda, pozostanie faktycznie pozew. Jako że mamy dług 48 000 zł, to opłata od pozwu to 5% tej kwoty, czyli 2400 zł. Rzecz jasna, w pozwie domaga się Pan zasądzenia kosztów sądowych od pozwanej spółki na Pana rzecz. Do pozwu dołącza Pan uchwałę, dowód tylko 1 spłaty, korespondencję na dowód tego, że dłużnik – spółka, przyznała się, że nie spłaci reszty , bo nie ma za co.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność finansowa wspólników

Jeśli spółka nie ma majątku, to proszę pamiętać, że za swoje długi odpowiada przede wszystkim spółka jawna. Dodatkowo jednak każdy wspólnik solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Dlatego jeśli egzekucja przeciwko spółce nie będzie możliwa, komornik może dokonywać egzekucji z majątku wspólników (art. 31 Kodeksu spółek handlowych).

Podsumowując, proszę zacząć od owego wezwania przedsądowego i czekać na rozwój zdarzeń. Może wspólnik (de facto spółka) przestraszy się kosztów sądowych/egzekucji) i zaproponuje inną ugodę realną do spłaty lub wręcz spłaci całość. Potwierdzenie nadania i odbioru wezwania proszę zachować, bowiem należy je dołączyć do pozwu, by wykazać bezskuteczność prób pozasądowego rozwiązania sporu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »