Odcięcie prądu najemcy lokalu użytkowego który nie płaci rachunków

• Data: 2024-01-09 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Najemca (firma) lokalu użytkowego nie płaci rachunków za prąd. Po jakim czasie mogę odciąć zasilanie, żeby nie ponieść konsekwencji prawnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odcięcie prądu najemcy lokalu użytkowego który nie płaci rachunków

Czy można odciąć prąd najemcy?

Zasadniczo nie może Pan odciąć prądu. W przypadku, gdy najemca nie reguluje płatności za energię, a obowiązek taki wynika z umowy najmu, to jedyną drogą odzyskania należności jest skierowanie powództwa do sądu cywilnego.

Proszę wypowiedzieć im umowę najmu zgodnie z warunkami umowy. Proszę naliczyć opłatę za prąd, a sprawę skierować do sądu. Pieniądze odzyskają Państwo na pewno, a nie narażą się Państwo na jakiekolwiek roszczenia ze strony najemcy.

Wydanie rzeczy jest podstawowym obowiązkiem wynajmującego, który wymaga udostępnienia rzeczy najemcy we właściwym miejscu, czasie oraz w stanie zdatnym do umówionego użytku. Artykuł 662 Kodeksu cywilnego [Prawa i obowiązki stron]:

„§ 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę”.

Odcięcie prądu oznacza niewywiązanie się z warunków umowy – obowiązku zapewnienia dostawy prądu. Oznacza to możliwość dochodzenia odszkodowania przez najemcę.

Uzyskanie rekompensaty od najemcy

Jednak prawo nie jest takie jednostronne – od zaległości mogą Państwo naliczyć odsetki ustawowe. Jeśli zakład energetyczny wystawi Państwu notę obciążeniową, mogą Państwo dochodzić zwrotu tych kwot od najemcy jako odszkodowania. Co więcej, jeśli są Państwo przedsiębiorcami, to mogą Państwo dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość kwoty.

Zgodnie z ustawą transakcja handlowa – umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Artykuł 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Zwrot kosztów odzyskiwania należności]:

„1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »