Postępowanie spadkowe zainicjowane przez wierzyciela spadkobiercy

• Data: 2023-08-11 Autor: Katarzyna Bereda

Dłużnik wraz z żoną byli właścicielami kilku nieruchomości w ramach małżeńskiej wspólnoty majątkowej, czyli w udziałach po połowie. Żona dłużnika zmarła, nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Czy wierzyciel może zainicjować postępowanie spadkowe po zmarłej żonie dłużnika? W jaki sposób wierzyciel może w takiej sytuacji doprowadzić do egzekucji z nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie spadkowe zainicjowane przez wierzyciela spadkobiercy

Udział w spadku a egzekucja wobec spadkobiercy

Zgodnie z treścią art. 779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „Do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

Przez egzekucję ze spadku rozumieć należy egzekucję z przedmiotów należących do spadku. Egzekucja z całego spadku lub udziału w spadku jako całości jest niemożliwa (por. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1968, s. 206; F. Zedler, Powództwo o zwolnienie, s. 90).

Mając powyższe na uwadze podnoszę, iż do momentu działu spadku, co do zasady, komornik nie może zając majątku spadkowego ani prowadzić z niego egzekucji. Komornik bowiem nie może prowadzić egzekucji z całego spadku – dłużnikiem jest bowiem tylko jeden spadkobierca, który posiada jedynie udział w spadku. Takie stanowisko jest w doktrynie jednoznaczne i bezspornie wskazuje, iż do momentu działu spadku nie można prowadzić egzekucji z ułamkowych części przedmiotów wchodzących w skład spadku. Komornik może jednak na podstawie art. 912 K.p.c. zająć wszystko to, co dłużnikowi z działu zostanie przyznane.

Interes prawny wierzyciela do stwierdzenia nabycia spadku, gdy spadkobiercą jest dłużnik

Odpowiadając na dalsze pytanie, wskazuję, iż wierzyciel jak najbardziej może zainicjować postępowanie spadkowe po zmarłej, albowiem wynika to z treści art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia”. Jak wynika z ugruntowanej opinii doktryny i orzecznictwa – Interes prawny do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku mają także wierzyciele spadkobiercy.

Podmioty te mogą bowiem w wyniku stwierdzenia nabycia spadku znaleźć się w korzystniejszej dla siebie sytuacji prawnej, gdyż będą mogły skierować egzekucję także do aktywów należących do spadku lub – przykładowo – do całego przedmiotu, który kiedyś był współwłasnością spadkodawcy i spadkobiercy, a w całości przeszedł na spadkobiercę (por. A. Napiórkowski, Postępowanie, s. 738; A. Szpunar, Zmiana postanowienia, s. 38; Księżak, Prawo spadkowe, 2017, Nb 500 oraz B. Kordasiewicz, w: System PrPryw, t. 10, 2015, s. 570, Nb 14).

Jednocześnie wskazuję, iż wierzyciel, wykazując swój interes prawny, może nawet zwrócić się do USC o wydanie skróconego odpisu aktu zgonu spadkodawcy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwości wierzyciela w zakresie poszukiwania i pozyskiwania majątku dłużnika

Podsumowując: ustawodawca wyposażył wierzycieli w dość duży wachlarz możliwości w zakresie poszukiwania i pozyskiwania majątku dłużnika. Odsuwanie w czasie nabycia spadku może być wykorzystane przez wierzyciela, albowiem sam on może taki wniosek złożyć. Oprócz tego, postępowanie egzekucyjne może obejmować także masę spadkową, a więc udział w nieruchomości, jak i udział dłużnika – postępowanie egzekucyjne może więc być jak najbardziej prowadzone z masy spadkowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »