Usunięcie negatywnego wpisu w BIK, który nie jest prawdziwy

• Data: 2023-07-12 Autor: Katarzyna Bereda

W dużym skrócie sprawa dotyczy dawnego zadłużenia, które było egzekwowane drugi raz przez komornika. Oddałem sprawę do sądu i wygrałem, wierzyciel zwrócił mi pieniądze, które pobrał komornik. Czyli sprawa jest zakończona, a moje pytanie dotyczy usunięcia wpisu w BIK-u. Chcę mieć czyste konto w BIK-u, co zrobić, aby usunęli negatywny i nieprawdziwy wpis?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie negatywnego wpisu w BIK, który nie jest prawdziwy

Informacje o zobowiązaniach kredytowych w BIK

W pierwszej kolejności zaznaczam, iż działanie Biura Informacji Kredytowej (BIK) w sposób szczególny określa ustawa – Prawo bankowe. W bazach BIK znajdują się wszystkie informacje dotyczące zobowiązań kredytowych zaciąganych w bankach, a także innych firmach pożyczkowych współpracujących z BIK. Dane te znajdują się w BIK przez cały czas spłacania zobowiązania.

Kilka możliwości usunięcia wpisu z BIK, nieprawdziwe dane, omyłka

Jest kilka możliwości usunięcia wpisu z BIK. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż usunięcia wpisu można nawet żądać w przypadku pozytywnej historii kredytowej. Jeżeli kredyt został spłacony w terminie, to stwarza to tzw. dobrą opinię na temat konsumenta i wiele osób chce, aby taki wpis został, jednak można również żądać w takim wypadku usunięcia wpisu. Aby dokonać wykreślenia, należy złożyć stosowny wniosek w banku, który wprowadził Pana dane do systemu BIK.

W Pana przypadku opcją usunięcia danych z BIK jest omyłka – jeżeli dane są nieprawdziwe, sfałszowane lub nierzetelne. W takim przypadku również można złożyć wniosek o wykreślenie z BIK. Proszę więc rozpocząć postępowanie od udania się do placówki banku, która dokonała wpisu i wyjaśnienia sytuacji, albowiem w przypadku wygaśnięcia lub ustalenia nieistnienia zobowiązania bank miał obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o wykreślenie zobowiązania z BIK.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność instytucji pożyczkowej za nieaktualne dane w BIK

Artykuł 59b ust. 3 ustawy zobowiązuje instytucję pożyczkową, która udostępniła dane konsumenta instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, do informowania tej ostatniej instytucji o całkowitej spłacie zobowiązań, ich wygaśnięciu, o stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania lub korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach – w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Uchybienie temu obowiązkowi przez osobę zatrudnioną w instytucji pożyczkowej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, w sytuacji, gdy zakres zadań tej osoby obejmował przekazywanie rzeczonych informacji lub udział w takim przekazywaniu, podlega karze grzywny do 30 000 zł. Odpowiedzialności karnej – przewidzianej w art. 59g ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim – może podlegać również członek zarządu kredytodawcy.

Jak wynika z powyższego, bank mógł naruszyć swoim działaniem powyższy termin i nie wycofał informacji z BIK niezwłocznie – upłynął wskazany w przepisie termin. Wobec tego, jeżeli chciałby się Pan starać o kolejny kredyt, mogło dojść do powstania po Pana stronie szkody z uwagi na zaniechanie banku, zgodnie z treścią art. 415 K.c.: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”. Dlatego proponuję rozpocząć działanie od wyjaśnienia sytuacji w banku, który dokonał wpisu – ma on bowiem obowiązek przekazać komunikat do BIK o nieistnieniu zobowiązania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »