Zwrot pożyczki na konto osoby trzeciej

• Data: 2023-09-08 Autor: Wioletta Dyl

Pożyczyłem od żony 80 tys. zł i złożyłem odpowiednie oświadczenie PCC-3 w urzędzie skarbowym. Z żoną mamy rozdzielność majątkową. Czy mogę dokonywać zwrotu tych środków na konto osoby trzeciej, co wiąże się z realizacją ugody sądowej żony z tą osobą? Czy wynikają z tego powodu jakieś dodatkowe zobowiązania podatkowe lub formalne wobec urzędu skarbowego? Czy taki sposób regulowania zobowiązania wynikającego z ugody sądowej jest skuteczny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pożyczki na konto osoby trzeciej

Spłata cudzego długu

Artykuł 356 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) mówi, że: „Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby nawet osoba ta działała bez wiedzy dłużnika”.

Zasadniczo wierzyciel (tutaj Pana żona jako pożyczkodawca) może wskazać więc dowolny rachunek do spłaty swojej wierzytelności przez dłużnika. Spłata cudzego długu (tutaj żony w wyniku ugody) jest zatem możliwa. Niemniej jednak w tytule przelewu winien Pan wpisać, że jest to spłata zobowiązania Pana żony. Ma więc miejsce spłata cudzego długu.

Dla wierzyciela, który otrzymał wpłatę, kwestie rozliczeń między dłużnikiem (Pana żoną) a Panem, który wpłaty dokona, nie mają znaczenia. To sprawa między tymi osobami (Panem i Pana żoną) i to one między sobą powinny ustalić, na jakich zasadach spłata długu będzie rozliczona. Na zawarcie umowy pomiędzy dłużnikiem (Pana żoną) a Panem nie jest również konieczna zgoda wierzyciela (drugiej strony zawartej ugody z Pana żoną).

Spłacenie zobowiązania przez osobę trzecią

Zgodnie z art. 518 § 1 K.c. „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty”. Do skutków wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela stosuje się zaś odpowiednio przepisy o przelewie wierzytelności, co m.in. oznacza, że wierzytelność na skutek jej spłacenia nie wygasa, lecz trwa nadal, a zatem skutek podstawienia jest podobny, jak przy cesji wierzytelności.

Z tytułu zmiany wierzyciela wobec Pana żony nie powstaje żaden obowiązek podatkowy, zatem nie zawiadamia Pan urzędu skarbowego. Spłata cudzego długu mogłaby tu stanowić darowiznę, gdyby nie to, że wobec żony jest Pan również dłużnikiem, zatem w ten sposób reguluje Pan dług wobec żony. Taka forma regulowania kwoty wynikającej z ugody jest jak najbardziej skuteczna, tylko trzeba pamiętać, co wpisać w tytule przelewu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »