Jak wyliczyć kwotę zajęcia komorniczego i wypłatę dla pracownika?

• Data: 2022-01-03 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem pracodawcą. Otrzymałem od komornika polecenie zajęcia wynagrodzenia pracownikowi, który jest zatrudniony na 1/4 etatu i otrzymuje wynagrodzenie 800 zł (osiemset złotych) brutto. Jaką kwotę powinienem przekazać komornikowi, ile wypłaty pracownika? Proszę o informację jak wyliczyć kwotę zajęcia komorniczego i wypłatę dla pracownika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wyliczyć kwotę zajęcia komorniczego i wypłatę dla pracownika?

Kwota wolna od potrąceń

W przypadku pracy na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru czasu pracy.

W przypadku zajęcia niealimentacyjnego pracodawca może dokonać potrącenia maksymalnie do wysokości połowy wynagrodzenia, jednakże musi również pamiętać o pozostawieniu pracownikowi kwoty wolnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota pensji w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75% wynagrodzenia minimalnego – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90% wskazanego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych w związku z naruszeniem przez pracownika jego obowiązków.

Kwota wolna od potrąceń nie ma zastosowania w przypadku potrąceń alimentacyjnych – pracodawca ma prawo do potrącenia aż 60% pensji netto. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń znaczenia ma to, czy pracownik ma prawo do odliczenia ulgi podatkowej oraz czy stosuje się podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Wypłata pracownika

Więc dokładniej kwoty Panu nie podam. Wskażę Panu sposób liczenia. Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie brutto - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (13,71%) - składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) - zaliczka na podatek dochodowy.

Najniższe wynagrodzenie netto wynosi 2061,67 zł.  Kwota wolna od potrąceń wynosi 75% ww. wynagrodzenia, czyli 1546,25 dla całego etatu.

Dla 1/4 etatu – 386,56 zł (Kwota wolna od potrąceń).

Wynagrodzenie netto pracownika wynosi 659,28 zł, może Pan potrącić maksymalnie połowę wynagrodzenia, ale musi Pan zostawić pracownikowi 386,56 zł (tyle wypłaca Pan pracownikowi, resztę przekazuje do komornika), jeśli są to roszczenia alimentacyjne, to ma Pan obowiązek potrącić 60% wysokości wynagrodzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »