Zwrot otrzymanego świadczenia chorobowego

• Data: 2023-09-22 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dostałam pismo z ZUS-u, z którego wynika, że pracodawca wypłacił mi nienależne świadczenie chorobowe. Jest tam informacja, że do błędu doszło z winy płatnika, tj. pracodawcy. Czy pracodawca może żądać ode mnie zwrotu wypłaconego świadczenia? Jeśli tak, na jakich zasadach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot otrzymanego świadczenia chorobowego

Zwrot otrzymanego zasiłku chorobowego

Owszem, pracodawca może dochodzić błędnie wypłaconego świadczenia. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „ubezpieczony i płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawca) mogą wystąpić z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie uprawnień ubezpieczonego do zasiłku chorobowego, a od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej kwestii przysługują środki odwoławcze do sądu ubezpieczeń społecznych (ust. 3)”.

W razie wypłaty zasiłku, do którego pracownik nie miał prawa, po stronie pracodawcy powstaje prawo do żądania od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego – „świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”.

Jednak można się uchylić od zwrotu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od zwrotu świadczenia

Artykuł 409 Kodeksu cywilnego mówi, że „Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu”.

Potwierdza to orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 408/00), które brzmi „Nie ma więc podstaw do przyjęcia (poza należnościami wynikającymi z zawyżenia podstawy świadczeń, co do których uwzględniono powództwo), aby pozwana powinna była liczyć się z obowiązkiem zwrotu uzyskanej korzyści”.

Jeśli wydatkowała Pani te pieniądze, będąc w przekonaniu, że są należne Pani, pracodawca nie może skutecznie dochodzić ich zwrotu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »