Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeznaczenie kredytu hipotecznego na inny cel - jakie mogą być konsekwencje?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakie są konsekwencje w przypadku, gdy osoba prywatna zaciągnie bankowy kredyt hipoteczny na budowę domu i środki z kredytu przeznaczy na finansowanie w ramach swojej jednoosobowej działalność gospodarczej (cel niezgodny z przeznaczeniem kredytu)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeznaczenie kredytu hipotecznego na inny cel - jakie mogą być konsekwencje?

Konsekwencje przeznaczenia kredytu na inny cel

Tak naprawdę konsekwencje wykorzystania kredytu hipotecznego na budowę domu na inny cel, np. na finansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, określone są i powinny być określone w umowie kredytu hipotecznego lub w regulaminie kredytu hipotecznego, ewentualnie Ogólnych Warunkach Kredytowych.

Określenie celu kredytu w umowie kredytowej

W przypadku zaciągnięcia pożyczki gotówkowej limitu odnawialnego (tzw. debet) w koncie oraz karty kredytowej uzyskane pieniądze można wydawać na dowolny cel. Inaczej jest z kredytem hipotecznym, bowiem pieniędzy z niego uzyskanych nie można wydatkować dowolnie. Jest to bowiem rodzaj kredytu przeznaczony na konkretny cel, tj. budowę domu, i cel ten został określony wyraźnie w umowie kredytowej. W przypadku zatem kredytu hipotecznego bank będzie wymagał od kredytobiorcy potwierdzenia, że wydaje pieniądze zgodnie z deklaracjami umownymi. To wymaganie ma swoje podstawy w ustawie Prawo bankowe (art. 69), która mówi, że „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel”.

Cel niezgodny z przeznaczeniem kredytu – konsekwencje

Zasadniczo bank może zerwać umowę kredytu hipotecznego wtedy, gdy jej zapisy zostały złamane przez klienta. Powodem wypowiedzenia może być choćby wykorzystywanie kredytu niezgodnie z umową. W praktyce banki sporadycznie decydują się na zerwanie umowy ze względu na kwestie inne niż po prostu zaległości spłacie rat kredytowych. Czasem konsekwencją jest np. kara umowna.

Proszę więc zweryfikować, jakie skutki zostały przewidziane w umowie kredytu hipotecznego lub w załącznikach do niej za wykorzystanie środków z kredytu hipotecznego niezgodnie z celem określonym w deklaracjach umownych.

Zagrożenia karne

Żadna ustawa nie wskazuje, z jakich środków przedsiębiorca ma opłacać wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wydatkowanie środków z kredytu hipotecznego na działalność firmy jest działaniem sprzecznym z umową kredytową, ale nie z prawem podatkowym. O wykroczeniu można by było mówić, gdyby Pan poświadczył nieprawdę i np. oszukał organ podatkowy w zeznaniach czy rozliczeniach. 

Wpłata środków z konta prywatnego na konto firmowe jest dozwolona. Przestępstwem byłaby sytuacja, gdyby owa wpłata dotyczyła np. nielegalnych pieniędzy. Te zaś są legalne, tylko przeznaczone niezgodnie z celem. 

Natomiast w toku ewentualnej kontroli organ podatkowy może oczywiście interesować się źródłem pochodzenia tych środków w kontekście ustalenia ewentualnych źródeł przychodów podatnika podlegających opodatkowaniu. Natomiast środki z kredytu nie są nielegalne. Ich wydatkowanie na cele związane z firmą jest działaniem niezgodnym z umową kredytową, nie zaś z prawem podatkowym czy karnoskarbowym. 

Natomiast ważne są sankcje, jakie nałoży na Pana bank. Być może zażąda natychmiastowego zwrotu tychże środków albo zażąda informacji, na co je Pan wydatkował, i zwróci się do organów o zwrot (tego nie wiem, trzeba analizować umowę i regulamin). Wówczas bank (wierzyciel) może wobec osób, co do których dokonał Pan przelewów z pieniędzy z kredytu, żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, a Pana przelewy mogą zostać uznane za niebyłe i powstaną zaległości. Takie ryzyko również trzeba wziąć pod uwagę. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »