Obciążenie długiem za czynsz mieszkania byłego małżonka

Autor: Marek Gola

W 2011 r. zostałam wymeldowana przez byłego męża z mieszkania własnościowego. Mieliśmy już wtedy ustanowioną rozdzielność majątkową. Obecnie otrzymałam nakaz zapłaty za niepłacenie czynszu przez byłego małżonka. Wcześniej nie otrzymałam żadnego powiadomienia o zadłużeniu ze spółdzielni. Czy wyrok sądowy obciążający długiem mnie jest zgodny z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenie długiem za czynsz mieszkania byłego małżonka

Brak podziału majątku a zadłużenie czynszu w mieszkaniu

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Co istotne, wskazuje Pani, iż doszło do rozwiązania małżeństwa. Nie wypowiada się Pani w zakresie podziału majątku. Jednym ze skutków rozwodu jest powstanie rozdzielności majątkowej, ale nie powoduje to, samo przez się, że majątek powstały za czasu trwania małżeństwa zostaje podzielony. Jeżeli żadne z Państwa nie wystąpiło do sądu z wnioskiem o podział majątku, mieszkanie – jak sama Pani wskazuje – własnościowe, w dalszym ciągu jest Pani współwłasnością – domniemywam, że na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie we współwłasności udziałowej.

Czy brak meldunku ma wpływ na prawo współwłasności do mieszkania?

Fakt, iż nie jest zameldowana w mieszkaniu, nie powoduje, że utraciła Pani prawo współwłasności do mieszkania. Jednym z obowiązków współwłaściciela mieszkania jest regulowanie opłat zawiązanych z jego utrzymaniem. Spółdzielnia, pomimo wymeldowania, miała zatem pełne prawo dochodzić od Pani należności z tytułu nieopłaconego czynszu za mieszkanie.

Co więcej, w chwili obecnej nie może się Pani z tego obowiązku zwolnić, albowiem mieszkanie nie zostało podzielone w sprawie o podział majątku pomiędzy Panią a byłym mężem, co powoduje, że jesteście Państwo odpowiedzialni solidarnie wobec spółdzielni. Spółdzielnia ma bowiem prawo dochodzić od Pani, od byłego męża i od Państwa wspólnie zapłaty należności z tytułu czynszu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przyznanie mieszkania na własność byłemu mężowi z obowiązkiem spłaty na rzecz małżonki

Celem uchronienia się na przyszłość przed takimi sytuacjami radziłbym zastanowić się nad podziałem majątku wspólnego, poprzez przyznanie mieszkania na własność byłemu mężowi z obowiązkiem spłaty na rzecz Pani, lub przejęcia mieszkania i spłaty męża. Istnieje także możliwość sprzedaży mieszkania przez komornika w toku postępowania sądowego (o ile nie dojdziecie Państwo do porozumienia w zakresie przyznania tegoż jednemu z Was lub wspólnego jego sprzedania), ale opcja ta pod kątem finansowym jest najmniej korzystna.

Jeżeli zdecyduje się Pani zapłacić czynsz, wówczas jeżeli będzie Pani chciała przejąć mieszkanie, Pani zobowiązanie wobec byłego męża – spłata – będzie pomniejszone o połowę tego, co Pani wpłaciła do spółdzielni. Trwanie we współwłasności, jak sama Pani przyzna, nie jest dla Pani korzystne, albowiem powoduje, że jest Pani współwłaścicielem mieszkania odpowiedzialnym za płacenie czynszu. Zameldowanie nie ma przy tym żadnego znaczenia, jako współwłaściciel może Pani w każdym momencie wejść do mieszkania. Zameldowanie jest tylko czynnością administracyjną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »