Kiedy można przestać płacić alimenty na dziecko?

• Data: 2023-05-12 Autor: Artykuł Partnera

Pokrywanie wydatków na utrzymanie dziecka to obowiązek, który spoczywa na obojgu rodziców. Co jednak w sytuacji, kiedy partnerzy nie pozostają w formalnym związku a opiekę sprawuje jedna ze stron. W tym przypadku zazwyczaj sprawę rozstrzyga sąd ustalając obowiązek płacenia alimentów przez jedno z rodziców. Decyzja w niektórych sytuacjach nie jest jednak nieodwołalna i może mieć charakter czasowy. W jakich przypadkach istnieje możliwość umorzenia, zmniejszenia lub zdjęcia obowiązku płacenia alimentów?

Kiedy można przestać płacić alimenty na dziecko?

Samodzielność dziecka - kiedy można spodziewać się umorzenia alimentów?

Jedną z najczęstszych przyczyn cofnięcia decyzji dotyczącej płacenia alimentów przez rodzica jest usamodzielnienie się dziecka. Kiedy syn lub córka osiągną pełnoletność i podejmą samodzielną pracę, pozwalającą na osiągniecie dochodów pozwalających na godne życie oraz nie kontynuują nauki. Warto jednak pamiętać, że według polskiego prawa nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie do jakiego wielu należy płacić alimenty na dziecko, ponieważ jest on nieokreślony.

Podczas sprawy sądowej dotyczącej ciągłości płacenia alimentów na dziecko, które osiągnęło pełnoletność bardzo często pod uwagę brane są czynniki takie jak zdolności oraz umiejętności dziecka, posiadanie stałej pracy czy chęć dalszej nauki. Nie bez znaczenia są również czynniki takie jak wiek oraz stan zdrowia rodzica płacącego alimenty oraz wysokość jego wynagrodzenia. W przypadku niższych dochodów lub choroby uniemożliwiającej pracę wniosek o alimenty zazwyczaj zostaje umorzony lub kwota zapłaty zostaje zmniejszona do minimum.

Majątek dziecka - sporna kwestia rodziców

Sprawy alimentacyjne mogą mieć różny charakter i przebieg. Jedną ze spornych kwestii, które często są podejmowane przez rodziców jest majątek niepełnoletniego dziecka, który do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku zawsze pozostaje pod pieczą jednego z nich. Wiele spraw sądowych dotyczy bowiem sytuacji kiedy to jeden z rodziców czerpie dochód z majątku, który należy do dziecka (może być to np. dzierżawa nieruchomości, wynajem mieszkania), który to pozwala na jego swobodne utrzymanie.

 

W takim przypadku zazwyczaj sprawa o alimenty jest umarzana przez sąd z korzyścią dla rodzica wezwanego do zapłaty. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się jednak nieczęsto i są swoistym wyjątkiem. Warto jednak pamiętać, że całkowite umorzenie alimentów następuje tylko i wyłącznie wtedy gdy dochody z majątku są wystarczające do pokrycia codziennych kosztów utrzymania dziecka, a także jego potrzeb takich jak nauka, zajęcia dodatkowe czy niezbędne lekarstwa.

W jaki sposób można ubiegać się o umorzenie lub zmniejszenie kwoty alimentów?

Jeżeli pragniemy ubiegać się o zmniejszenie lub umorzenie alimentów zawsze warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy mają doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę na na ten temat. Dobrym rozwiązaniem może okazać się się skorzystanie z doradztwo prawne Poznań. Jest to bowiem miasto w którym można znaleźć wiele kancelarii oferujących wsparcie prawne. Przy wyborze konkretnej warto zawsze zwrócić uwagę na zalety danej placówki bądź prawnika. Wśród nich najbardziej liczą się doświadczenie, wiedza, umiejętności oraz indywidualne podejście do klientów, a wszystko to gwarantuje Kancelaria Walterowicz. Wybór odpowiedniej kancelarii jest dobrą drogą do wygrania sprawy na swoją korzyść oraz jej powodzenia. Jeżeli osiągnięcie umorzenia alimentów jest kwestią bardzo istotną dla rodzica warto wybrać najlepszego prawnika nie zwracając uwagi na koszta prowadzenia sprawy, może to bowiem być jedyne rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie pozytywnego rozwiązania.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »