Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-11-15

Rok temu pożyczyłem znajomej 20 tys. zł w obecności dwóch świadków. Do dziś nie otrzymałem zwrotu, znajoma unika kontaktu. Okazało się, że ta osoba wyłudziła więcej pożyczek od znajomych. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Znajoma nie oddaje pożyczki - co zrobić?

Artykuł 60 Kodeksu cywilnego wprowadza zasadę swobody formy czynności prawnych (umów), o ile przepisy prawa nie nakazują zachowania określonej formy.

Artykuł 73 Kodeksu cywilnego różnicuje formę czynności prawnych (umów) na formę pisemną i inne formy szczególne. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie ze względu na skutki niezachowania formy danej umowy.

I tak art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej (umowy) formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

Zgodnie z art. 720:

„§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

Zgodnie z Art. 74 § 2 „w razie niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Sąd może również dopuścić wymienione dowody, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy uzna to za konieczne”.

Jak Pan widzi – nie ma potrzeby zwierania umowy pisemnej.

Zeznania stron i świadków będą wystarczające w sprawie sądowej. Wpis od pozwu to 5% wartości przedmiotu sporu. Po uzyskaniu wyroku należy zaopatrzyć go w klauzulę wykonalności i iść do komornika. Niestety ze skutecznym ściągnięciem może być różnie.

Ma Pan także inną opcję – zawiadomienie prokuratury o przestępstwie wyłudzenia. Zachodzi ono, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  • wprowadza inną osobę w błąd albo wykorzystuje jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania i w ten sposób doprowadza ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Z oszustwem mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy sprawca np. nie spłaci kredytu. Dla odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 Kodeksu karnego wystarczy już samo pogorszenie szans wierzyciela na spłatę długu, jeżeli nastąpiło w wyniku oszukańczych zabiegów dłużnika. Zwykle takie zawiadomienie działa lepiej niż sprawa cywilna.

Jeśli oszukanych jest więcej – tym lepiej. Prokuratura będzie miała lepsze perspektywy dla śledztwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Konkubent zostawił mnie z długami

Rozstałam się z konkubentem. Były partner zostawił mnie z długami. Czy mogę dochodzić zwrotu choćby części pieniędzy, które przekazywałam na...

 

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Spłacanie długów od najnowszych zamiast od najstarszych

Mam zadłużenie w składkach ZUS od 1996 r. do 2005 r. Komornik prowadził egzekucję i wyegzekwował już 45 000 zł, ale komornik przekazywał...

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły

Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty czesnego z wyższej szkoły, z której zostałem skreślony z listy uczniów w dniu 10 maja 2017 roku....

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Stare długi zlikwidowanej spółki cywilnej

Ok. 20 lat temu została zlikwidowana spółka cywilna. Dopiero teraz dostałam pismo od firmy windykacyjnej dotyczące tak starego długu. Współwłaścicielem...

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Długi męża i darowizna połowy domu przy rozdzielności majątkowej

Mamy od 5 lat z mężem rozdzielność majątkową. Mąż prowadzi firmę. Trzy lata temu kupił za gotówkę dom, potem przekazał mi połowę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »