Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana firmy windykacyjnej i warunków ugody

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-03-22

Problem dotyczy firmy windykacyjnej, która wykupiła dług mojego męża od banku. Zaproponowano ugodę w postaci spłaty długu w ratach, przesłanej listownie wraz z harmonogramem spłat. Warunki nam odpowiadały, więc telefonicznie zgodziliśmy się na ugodę. Spłacaliśmy dług zgodnie z warunkami ugody, czyli harmonogramem spłaty przez 2 lata. Na chwilę obecną zostało nam do spłacenia 1300 zł. W tym tygodniu jednak zadzwoniono do męża z kolejnej firmy windykacyjnej. Firma twierdzi, że kupiła nasz dług od poprzedniej firmy i że mąż musi przystać na nowe warunki spłaty, ponieważ warunki poprzednie są już nieaktualne i oczywiście, że kwota do spłaty to już nie 1300 zł, a 1800 zł. Co możemy w tej sprawie? Czy nadal wpłacać pierwszej firmie zgodnie z ugodą? Czy płacić więcej nowej firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odpowiedzi na zadane pytanie postaram się wyjaśnić Pani stan prawny. Przede wszystkim odradzam kierowanie się informacjami podawanymi w rozmowach telefonicznych, bo nie można zweryfikować tego, co rozmówca nam mówi, w szczególności, czy jest to prawda.

Powinni Państwo oczekiwać na ewentualną pisemną informację o dokonanym przelewie wierzytelności na nową firmę. Jeśli taką otrzymacie, będzie Państwo mieć pewność, że doszło rzeczywiście do cesji wierzytelności i teraz wierzycielem jest nowa firma.

Pyta Pani, co należy robić. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 512 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem”.

Poprzednia firma powinno zatem Państwa poinformować o cesji. Wtedy jest pewność, że transakcja miała miejsce. Praktykuje się informowanie pismem o zmianie wierzyciela. Dlatego na Państwa miejscu zażądałabym informacji na piśmie, że doszło do zmiany wierzyciela.

Jeśli natomiast chodzi o ugodę zawartą, jeśli ma ona formę pisemną (potwierdzenie jej zawarcia) czy w jakikolwiek inny sposób będziecie Państwo potrafili udowodnić, że taką ugodę zawarliście, to nowy wierzyciel winien tę ugodę jak najbardziej honorować. Jest tak dlatego, że wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela nie pogarsza sytuacji dłużnika i nadal przysługują mu wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy (art. 513 § 1).

Najczęściej dotyczy to zarzutu przedawnienia, które nie ulega przerwaniu wskutek przejścia wierzytelności na inną osobę. Zmiana dotyczy bowiem strony podmiotowej, a nie treści wierzytelności nabytej przez osobę trzecią (tak SN w wyroku o sygn. akt IV CKN 430/01). Dlatego też jeśli są ustalone warunki ugody i poprzedni wierzyciel rozłożył Państwu świadczenie na raty, to nowy wierzyciel wstąpił dokładnie w jego prawa i obowiązki wynikające z tej ugody i winien jej przestrzegać. Treść wierzytelności nie uległa bowiem żadnej zmianie. Nie widzę podstaw do zwiększenia tej wierzytelności o kolejne kwoty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Deklaracja spłaty pożyczki złożona w sądzie

Jakiś czas temu pożyczyłem koleżance pewną kwotę pieniędzy. Koleżanka zaczęła mnie unikać. Wystąpiłem do sądu o nakaz zapłaty, stał się...

 

Ściąganie alimentów przez komornika wraz z odsetkami

Komornik ściąga kwoty od męża i przekazuje matce jako alimenty. Jaką datę przyjąć jako spełnienie świadczenia przez ojca? Czy biorąc pod uwagę art...

 

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »