Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe zadłużenie mieszkania

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-17

Razem z mężem posiadamy mieszkanie własnościowe, wpis w KW określa nas oboje jako współwłaścicieli. Mieszkanie zajmuje obecnie kuzynka, my mieszkamy za granicą. Zadzwoniła wczoraj, że przyszedł tam komornik i kazał opłaty uiszczać na swoje konto, wskazując, że mieszkanie jest zadłużone. Okazuje się, że to ja figuruję jako dłużnik od 2002 r., o czym nie wiedziałam. Na mieszkanie nałożona jest klauzula. Co robić? Nie mam pojęcia, o jakie zaległe zadłużenie może chodzić.

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Analizując to, co Pani napisała w pytaniu, mogę się domyślać, że dług może dotyczyć jakichś należności czynszowych z tytułu wspólnego mieszkania, bo te długi obciążają Państwa wspólnie. Aczkolwiek nie musi tak być, bo może to być jakieś zadłużenie wyłącznie męża, a następnie wierzyciel nadał klauzulę wykonalności na Panią jako współmałżonka. Do 20 stycznia 2005 roku było to dość łatwe, bo wystarczyło tylko, aby pozostawała Pani w związku małżeńskim i tym samym była odpowiedzialna za długi męża.

Niestety są to tylko moje domysły i trzeba koniecznie sprawdzić, jakiego rodzaju jest to dług. W tym celu powinna się Pani dowiedzieć. jaki komornik i pod jaką sygnaturą prowadzi postępowanie. Kuzynka ma pismo od komornika, tzw. zajęcie wierzytelności, więc nie będzie to trudne.

W tym zajęciu będzie też wpisany tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądu, na którego podstawie prowadzona jest egzekucja. Będzie informacja, jaki to sąd, z jakiej daty pochodzi wyrok i pod jaką sygnaturą go wydano. Mając te informacje, może Pani zadzwonić do sądu i ustalić kto był powodem w tej sprawie.

Wówczas albo Pani sprawa się wyjaśni, albo jeśli nie kojarzy Pani takiej sprawy i nie dostała nigdy pozwu w tej sprawie, to będzie jeszcze możliwość obrony poprzez zażalenie na postanowienie na nadanie klauzuli wykonalności. Teoretycznie na wniesienie takiego zażalenia ma Pani 7 dni od chwili zawiadomienia Pani o wszczęciu egzekucji. Pani do tej pory komornik nie doręczył zawiadomienia, skoro przebywa Pani za granicą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak stanowi bowiem art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego, „na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W takim wypadku będzie Pani mogła w zażaleniu zawrzeć wniosek o zawieszenie egzekucji, gdyż art. 821 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego daje Pani takie prawo. W tym miejscu cytuję fragment przepisu: „sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia”.

Ponieważ Pani nie ma jeszcze doręczonego postanowienia o wszczęciu egzekucji, to dodam, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 5 maja 1988 r., sygn. akt III CZP 29/88, orzekł, iż dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie Sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Ale aby wnieść zażalenie do sądu, musi Pani najpierw ustalić sąd i sygnaturę akt w sposób wyżej przeze mnie opisany. W tej chwili nie mogę Pan inaczej pomóc, jeśli Pani ustali potrzebne dane i będzie taka potrzeba, oczywiście mogę dalej pomóc w przygotowaniu stosownych pism procesowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »