Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Załamanie nerwowe i spirala długów, co robić?

Autor: Marek Gola

Mój pełnoletni syn bardzo nierozsądnie postąpił w sprawie pobrania kilku pożyczek. Syn parę lat prowadził z powodzeniem małą firmę, posiadał mieszkanie. Niestety jakiś czas temu przeszedł załamanie nerwowe i wszystko się posypało. Zaczęły się kłopoty finansowe, ale naganiacze pożyczek zawsze byli gotowi „pomóc”. Pierwsze pożyczki pomogłem synowi spłacić, a on w zamian przepisał mieszkanie na mnie i żonę. Niestety wkrótce znowu znalazł się w szpitalu psychiatrycznym, z jeszcze głębszym załamaniem. W mieszkaniu syna znaleźliśmy wezwania do zapłaty pożyczek na kilkanaście tysięcy, niektóre już u komornika. Co można w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Jak wynika z opisu, obecnie prowadzone są wobec Pańskiego syna postępowania egzekucyjne, a dodatkowo otrzymał on wezwana do spłaty kolejnych kilkunastu tysięcy.

W pierwszej kolejności zasadnym jest dokładne przeanalizowanie treści wezwań do zapłaty zobowiązań, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze dochodzone drogą egzekucyjną. Być może część tych należności uległa przedawnieniu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Istotnym jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W chwili obecnej należałoby zatem zapoznać się z dokumentacją umów pożyczek celem dokładnego przeanalizowania harmonogramu spłaty. W wypadku pożyczki spłacanej ratalnie – raty tygodniowe – wymagalność każdej z rat następuje w innym terminie. Do daty, w której każda z rat jest wymagalna, należy doliczyć 3 lata, wówczas dzień następujący po tym terminie będzie pierwszym dniem, w którym doszło do przedawnienia roszczenia.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Skierowanie pozwu o zapłatę powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Nie wskazuje Pan jednak, by do dnia wniesienia wezwań do zapłaty był kierowany do sądu pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przez wierzycieli (za wyjątkiem już prowadzonych egzekucji).

W odniesieniu do wszczętych już egzekucji zasadnym jest ustalenie, jakie kwoty pozostały do spłaty, a także, kto jest wierzycielem. Być można udałoby się Państwu porozumieć z wierzycielami celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego i spłaty należności z pominięciem komornika, tj. bezpośrednio do wierzyciela. Na pewno wówczas musiałoby zostać zawarte pisemne porozumienie, w którym ustalono by warunki – harmonogram spłat i wzajemne obowiązani stron w postępowaniu egzekucyjnym, jak np. zobowiązanie wierzyciela do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Zachodzi również pytanie, czy komornik ma wiedzę o miejscu pobytu syna w szpitali psychiatrycznym. Czy możliwe jest podważenie zaciąganych umów z uwagi na chorobę syna? Czy syn już wcześniej miewał problemy natury psychicznej? Proszę i te kwestie wziąć pod uwagę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »