Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup maszyny od przedsiębiorcy który będzie mieć postępowanie komornicze

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-08-18

Che kupić maszynę (myjka ciśnieniowa) od przedsiębiorcy. Cena jest bardzo atrakcyjna, obawiam się, że w stosunku do sprzedającego może lub zaraz zacznie toczyć się postępowanie komornicze. Jak mogę zabezpieczyć się podczas zakupu maszyny? Czy dokonać dokumentacji zdjęciowej, czy zastosować jakiś zapis w umowie kupna-sprzedaży, czy też mogę sprawdzić gdzieś, czy maszyna jest wolna od jakichkolwiek zobowiązań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumentacja zdjęciowa nie ma żadnego znaczenia. Zapisy w umowie typu „maszyna nie jest przedmiotem roszczeń ze strony osób trzecich, w szczególności nie jest przedmiotem egzekucji” oczywiście można wprowadzić ale jest to tylko i wyłącznie oświadczenie kupującego, które nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia osób trzecich czy komornika.

Gdzie może Pan, sprawdzić czy maszyna jest wolna od jakichkolwiek zobowiązań – otóż w dwóch miejscach – w rejestrze zastawów. Rejestry takie prowadzą sądy, podaję Panu link do strony ministerstwa sprawiedliwości, gdzie ma Pan pełną listę sądów, które prowadzą rejestry: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/wykaz-sadow-prowadzacych-rejestr-zastawow/

Decydujące znaczenia ma miejsce zamieszkania dłużnika. Druga instytucja to komornik, do którego może Pan np. zadzwonić i zapytać, czy prowadzi egzekucję z majątku tego dłużnika. Nie ma on obowiązku udzielania takich informacji, ale raczej komornicy nie stwarzają problemów z odpowiedziami.

Jeśli bowiem jest prowadzona egzekucja albo będzie w stosunku do tej maszyny, to jedynie straci Pan pieniądze, a nie zyska maszyny. Jak stanowi bowiem art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego: „zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko

nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze”.

Zdanie drugie przepisu art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że ze względu na ochronę osób, które dokonały nabycia nie wiedząc o dokonanym zajęciu egzekucyjnym, nie będzie możliwe kontynuowanie egzekucji przeciwko nabywcy w dobrej wierze skoro wie Pan w jakiej sytuacji majątkowej jest dłużnik może się Pan liczyć z tym, że – w razie sporu – nie zostanie Pan uznany za nabywcę w dobrej wierze.

Jest jeszcze jedna rzecz – nie chcę Pana straszyć, bo takie konsekwencje nie muszą w ogóle wystąpić – ale musi Pan mieć świadomość, że kupując w okazyjnej cenie, zwiększa Pan ryzyko, że któryś z wierzycieli wystąpi przeciwko Panu ze skargą paulińską.

Art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Skutkiem takiego powództwa, wygranego oczywiście, jest traktowanie tej maszyny dla potrzeb egzekucji, jakby nadal ona była własnością dłużnika. Krótko mówiąc, można by ją zlicytować pomimo, że to Pan byłby jej właścicielem.

Niestety żadne zapisy w umowie pomiędzy Panem a dłużnikiem – sprzedawcą nie są w stanie wyłączyć możliwości wystąpienia ze skargą paulińską przeciwko Panu. Pan będzie się ewentualnie mógł na nie powoływać w sądzie, twierdząc, że nie miał Pan świadomość, iż działa dłużnik z pokrzywdzeniem swoich wierzycieli, ale prawda jest taka, że wiedzę tę Pan ma, więc wierzyciel może to w jakiś sposób udowodnić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »