Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup lokalu po zmarłym który miał długi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-09

Około 2 lata temu zmarł ojciec mojej żony, rodzina teścia (moja żona, dwójka jej rodzeństwa oraz mama) przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się, że długi znacznie przekraczają majątek. Nie udało się sprzedać lokalu użytkowego po teściu. Czy ja mógłbym go kupić? Jest na nim hipoteka pod pożyczki. Dodam, że mamy z żoną rozdzielność. Czy po ewentualnym zakupie inni wierzyciele mogą mnie nękać?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Jak sam Pan opisał, lokal jest obciążony hipotekę. Nabywając lokal z takim obciążeniem, musi się Pan liczyć z odpowiedzialnością rzeczową (odpowiedzialnością tym lokalem) za ciążące na nim zobowiązania. Mimo iż lokal zmieni właściciela – wierzyciel wpisany do hipoteki nadal może egzekwować należność z lokalu. W takiej sytuacji odpowiedzialność wobec wierzyciela ponosi dłużnik osobisty (spadkobiercy) ponoszą odpowiedzialność pełną, a dłużnik hipoteczny (rzeczowy) tylko z nieruchomości obciążonej hipoteką. Obaj odpowiadają wobec wierzyciela in solidum: zaspokojenie wierzytelności przez jednego z nich zwalnia pozostałego.

 

Zgodnie z art. 74 o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”. Art. 74 nawiązuje do ograniczenia – przewidzianego w art. 1031 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Chodzi tu o spadkobiercę dłużnika osobistego, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że w razie dochodzenia praw wynikających z hipoteki właściciel nieruchomości będący dłużnikiem osobistym wierzyciela hipotecznego nie będzie mógł skutecznie powołać się na to, że jego odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona w wyniku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jednakże według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1983 r., sygn. akt III CZP 40/83 (OSNCP 4/84, poz. 46), „w wypadku gdy hipoteka przymusowa została ustanowiona na podstawie tytułu egzekucyjnego, zawierającego ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy do wartości spadku, spadkobierca dłużnika w toku egzekucji z nieruchomości obciążonej tak powstałą hipoteką przymusową może skutecznie powołać się na ograniczenie swej odpowiedzialności za długi spadkowe”.

 

Jak trafnie zauważyła E. Skowrońska w glosie do tego orzeczenia (OSPiKA 5/84, poz. 110), art. 74 ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy hipoteka została ustanowiona za życia spadkodawcy. Dłużnikiem był więc już spadkodawca, a dopiero na jego miejsce weszli jego spadkobiercy. Tylko w takiej sytuacji istnieje potrzeba ochrony interesów wierzyciela hipotecznego. Nie może on bowiem znaleźć się w gorszym położeniu, niż był za życia spadkodawcy. Do tego zaś doprowadziłaby możliwość powołania się przez spadkobierców na ograniczenie ich odpowiedzialności ze względu na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odmiennie natomiast – jak w przytoczonym orzeczeniu Sądu Najwyższego – przedstawia się sprawa w razie ustanowienia hipoteki już po śmierci spadkodawcy.

 

Niestety spłata niektórych wierzycieli pociąga za sobą dotkliwe skutki. Jeśli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe (art. 1032 § 2 Kodeksu cywilnego). Spłacając należycie wszystkie długi spadkowe, postąpi Pan prawidłowo, zaspokajając wierzyciela z kategorii dziewiątej, zatem pozostali wierzyciele znani oraz ewentualnie ujawnieni później nie będą mogli skutecznie domagać się od Pana spłaty ich wierzytelności.

 

Oznacza to, że każdego wierzyciela należy spłacić proporcjonalnie.

 

Zakup tej nieruchomości niesie ryzyko uznania czynności prawnej za dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Zgodnie z art. 527:

 

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

 

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Oznacza to, że egzekucja będzie mogła być prowadzona z nieruchomości, mimo iż ta nieruchomość już nie stanowi majątku spadkobierców odpowiedzialnych za długi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy odpowiadam za długi syna?

Jakiś czas temu mój syn w darowiźnie przepisał na mnie swój udział w posesji wynoszący 1/4. Pozostała część, czyli 3/4 należy do mnie. Teraz...

Wpłata wadium przed licytacją

W lipcu 2012 r. roku brałem udział w licytacji komorniczej. Warunkiem przystąpienia do licytacji było wpłacenie wadium na dzień poprzedzający licytację...

Darowizna dla osoby spłacającej długi

Mój znajomy ma zobowiązania komornicze, które systematycznie spłaca. W niedługim czasie jego mama chce w formie darowizny przekazać mu niewielką...

Przekazanie majątku firmy a ryzyko zajęcia przez wierzycieli

Mamy z żoną od 2 lat rozdzielność majątkową. Obydwoje odrębnie prowadzimy jednoosobowe działalności. Chciałbym przekazać część majątku firmy...

Ochrona dziedziczonego majątku przed komornikiem

Mam obecnie 45 lat, żonę i dwie córki oraz jednego brata. W testamencie po rodzicach, zmarli w 2011 r. i 2013 r. mam dziedziczony cały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »