Zajęcie ruchomości nienależącej do dłużnika

Autor: Wioletta Dyl

Otrzymałem od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Prawdopodobnie czeka mnie wizyta komornika w mieszkaniu. Z niepełnosprawną żoną zajmuję jeden pokój w mieszkaniu, którego właścicielem jest syn. Mój stary telewizor się popsuł, więc syn kupił, na imienny rachunek, nowy i korzysta z niego moja żona i ja w naszym pokoju. Czy w przypadku wizyty komornika telewizor, który jest własnością syna, może zostać zajęty? Czy komornik może zajmować ruchomości w mieszkaniu znajdujące się w innych izbach niż zajmowany przez żonę i mnie pokój?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie ruchomości nienależącej do dłużnika

Zadania komornika

Co do zasady zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego. I to w granicach tych dwóch dokumentów powinien się poruszać. Komornik jest zatem związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela.

W związku z tym w zależności od tego, co wierzyciel zawnioskował do komornika, jako przedmioty podlegające egzekucji, komornik na podstawie wyroku sądu z nadaną klauzulą wykonalności lub nakazu zapłaty może:

  • zająć i sprzedać ruchomości (np. samochód) i nieruchomości (np. dom, mieszkanie) stanowiące własność dłużnika,
  • zająć częściowo wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę,
  • zająć konta bankowe dłużnika,
  • ukarać grzywną, jeśli np. nie poinformuje się go o aktualnym miejscu zamieszkania czy o tym, że zmieniło się pracę lub bez uzasadnienia odmawia się składania wyjaśnień i nie udziela się informacji,
  • dać upomnienie – jeśli dłużnik zachowuje się niewłaściwe w czasie przeprowadzania postępowania egzekucyjnego,
  • nakazać opuszczenie miejsca postępowania egzekucyjnego,
  • zarządzić przymusowe otwarcie oraz przeszukanie mieszkania, a także ubrania, które ma dłużnik na sobie,
  • zastosować środki przymusu bezpośredniego w celu przełamania biernego lub czynnego oporu.

Niemniej jednak to, z czego będzie prowadzona egzekucja, zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku składanym komornikowi.

Zobacz też: Czy dwóch komorników może zająć emeryturę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co może zająć komornik?

Teoretycznie komornik może zająć tylko przedmioty należące do dłużnika lub te, którymi dłużnik włada. Zdarza się jednak, że dłużnik mieszka np. u swojego dziecka (jak Pana przypadku) i wówczas komornik zechce zająć również rzecz, która do dłużnika nie należy. Komornik bowiem nie dokonuje ocen merytorycznych zasadności długu, a na przykład w przypadku egzekucji dokonywanej z ruchomości nie ma obowiązku badać czy dana rzecz jest własnością dłużnika czy innej osoby. Komornik może np. zająć kombajn będący we władaniu dłużnika, nawet wtedy, gdy należy on do sąsiada czy do firmy leasingowej. Pozwalają mu na to przepisy o egzekucji sądowej. W takiej sytuacji trzeba się upomnieć, żeby komornik zaznaczył to w protokole zajęcia. Jeśli komornik nie chce tego zrobić, ponieważ uważa, że przedmiot jest we władaniu dłużnika, można o ten przedmiot zawalczyć w sądzie, udowadniając tam, że dana rzecz do dłużnika nie należy i w związku z tym nie podlega egzekucji. W związku z tym właściciel rzeczy w celu żądania zwolnienia zajętej rzeczy składa w terminie miesięcznym tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd może w takiej sytuacji zwolnić ruchomość spod zajęcia. Pozwu nie składa się w tym wypadku przeciwko komornikowi, tylko przeciwko wierzycielowi.

Reasumując: na pytanie, czy komornik może skutecznie zająć ruchomości należące do innej osoby, należy odpowiedzieć, że tak, ale tylko wtedy, gdy dłużnik jest osobą niepełnoletnią, czyli dzieckiem lub wychowankiem. W takim wypadku komornik może ściągnąć dług z rodziców czy innych prawnych opiekunów. Sprawa ma się inaczej, jeżeli dłużnik tak jak w Pana przypadku jest osobą pełnoletnią, czyli samodzielną wobec prawa. W takim wypadku komornik nie może zająć majątku jego rodziny. Fakt zamieszkiwania u syna i korzystania z jego sprzętów nie czyni Pana właścicielem tych ruchomości. Niemniej jednak w praktyce może się zdarzyć, że w przypadku zamieszkiwania w jednym lokalu komornik zajmie rzecz należącą do Pana syna. Prawo mówi, że w takim wypadku komornik może zająć każdą rzecz znajdującą się w lokalu. Gdyby chciał zabrać coś, co nie jest Pańską własnością, jego prawdziwy posiadacz (Pana syn) musi samodzielnie udowodnić swoje prawa do tej rzeczy w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, albo wcześniej, okazując komornikowi stosowne rachunki, które ten może przecież uwzględnić.

Przeczytaj też: Czy komornik może zająć samochód nie należący do dłużnika

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »