Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie przez bank obciętej do minimum socjalnego pensji

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-30

Mam zajęcie komornicze pensji, z której regularnie, co miesiąc zakład pracy przelewa pieniądze na konto komornika. Wczoraj bank zablokował mi obciętą do minimum socjalnego pensję, ponieważ kolejny komornik upomniał się o swoje roszczenie. Z całej pensji zostało mi 200 zł. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

zdjęcie prawnika
Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Na wstępie należy zaznaczyć, że niestety, ale na gruncie polskiego prawa taka sytuacja jest możliwa. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z egzekucją przez dwóch komorników z jednego wynagrodzenia tylko jeden zajmuje wynagrodzenie, a drugi zajmuje rachunek bankowy.

Zgodnie bowiem z art. 773 Kodeksu postępowania cywilnego zbieg egzekucji występuje w przypadku egzekucji z tej samej rzeczy albo tego samego prawa majątkowego. Natomiast w Pani przypadku mamy do czynienia z egzekucją z dwóch składników – z wynagrodzenia i z rachunku.

Trzeba jednak wskazać, że w obu przypadkach występują kwoty wolne od zajęcia komorniczego. W przypadku zajęcia wynagrodzenia z pensji kwota wolna w 2018 r. wynosi 1530 zł netto. Natomiast w przypadku zajęcia rachunku bankowego kwota wolna wynosi 1575 zł. Przykładowo, jeżeli po zajęciu wynagrodzenia na konto bankowe wpłynie kwota wolna, tj. 1530 zł, to jest ona również zwolniona od egzekucji z rachunku bankowego ponieważ limit wynosi 1575 zł.

W świetle powyższego zastanawiające jest, że pozostało Pani jedynie 200 zł z wynagrodzenia. Jeżeli zatem komornik dopuścił się naruszenia prawa zawsze może Pani wnieść skargę na czynności komornika. Zgodnie bowiem z art. 767 K.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

W przedstawionej przez Panią sprawie w pierwszej kolejności sugeruję wyjaśnić sytuację z komornikiem, który dokonał zajęcia rachunku bankowego, dlaczego pozostawił Pani jedynie kwotę 200 zł, podczas gdy kwota wolna na rachunku bankowym wynosi 1575 zł. Tak, jak wskazałem niestety, ale prawnie dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji jednocześnie z wynagrodzenia oraz z rachunku bankowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »