Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta firmowego za zaległe alimenty

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-18

Mam przejściowe problemy finansowe, dlatego ostatnio nie płaciłem regularnie alimentów na dziecko i nie w kwocie zasądzonej. Powstała niewielka zaległość. W sądzie toczy się sprawa o obniżenie alimentów. Jednak była żona z czystej złośliwości zgłosiła egzekucję do komornika i podała wyższą kwotę mojego zadłużenia niż faktycznie ona wynosi. Komornik zajął mi konto firmowe oraz kwotę, którą wskazała była żona – niezgodną ze stanem faktycznym. Zajęcie środków z konta firmowego spowodowało niemożność realizacji zamówień dla klientów i uzyskiwania dochodu. Co mogę zrobić? Mam jeszcze jeden dzień na złożenie skargi na czynności komornika, czy coś tym wskóram?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Niestety skarga na czynności komornika nic by Panu nie pomogła w opisanej sytuacji, a to dlatego, że komornik jest tylko organem egzekucyjnym i nie ma on faktycznych możliwości kontroli rzeczywistego stanu Pana zadłużenia z tytułu alimentów. Wierzyciel podaje mu kwotę zaległości i wobec takiej kwoty toczy się egzekucja. Art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W tym zakresie komornik po prostu musi polegać na wskazaniu wierzyciela, nie ma najmniejszej możliwości samodzielnego ustalenia, jaka jest kwota zaległych alimentów.

Natomiast w takiej sytuacji może Pan poinformować komornika, że kwota wskazana przez wierzyciela jest zawyżona i zaległość jest mniejsza. W tym celu najlepiej napisać pismo i załączyć wszystkie potwierdzenia przelewów czy pokwitowania, jeżeli wpłaty miały miejsce gotówką do ręki matki dziecka.

W takim przypadku komornik wzywa wierzyciela, aby się wypowiedział w zakresie rzeczywistego zadłużenia, w taki sposób bardzo często udaje się „wyprostować” kwestię prawdziwej wysokości zaległości, a tym samym ograniczyć egzekucję.

Natomiast jeżeli matka dziecka celowo podała we wniosku nieprawdę i doprowadziła do wyrządzenia Panu szkody poprzez zablokowanie kont bankowych, przysługuje Panu w stosunku do niej roszczenie odszkodowawcze, którego skierowanie do sądu może Pan rozważyć.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 415 Kodeku cywilnego, zgodnie z treścią którego – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Musi Pan tylko udowodnić, że wskutek zawinionego działania matki dziecka poniósł Pan szkodę w określonej wysokości.

Ponadto w sytuacji, gdy komornik ustali koszty postępowania egzekucyjnego i go nimi Pana obciąży, będzie Pan mógł kwestionować ich wysokość w drodze skargi na czynności komornika. Zakładam bowiem, że całością kosztów zostanie Pan obciążony, natomiast można spróbować zwalczać ich wysokość, powołując się na treść art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który to przepis stanowi, że w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty uiszcza wierzyciel. Skoro matka dziecka celowo wskazała kwotę zawyżoną, to przynajmniej w tej części niecelowo skierowała egzekucję i nie powinien Pan w związku z tym podnosić kosztów egzekucji w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »