Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie konta firmowego za zaległe alimenty

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-18

Mam przejściowe problemy finansowe, dlatego ostatnio nie płaciłem regularnie alimentów na dziecko i nie w kwocie zasądzonej. Powstała niewielka zaległość. W sądzie toczy się sprawa o obniżenie alimentów. Jednak była żona z czystej złośliwości zgłosiła egzekucję do komornika i podała wyższą kwotę mojego zadłużenia niż faktycznie ona wynosi. Komornik zajął mi konto firmowe oraz kwotę, którą wskazała była żona – niezgodną ze stanem faktycznym. Zajęcie środków z konta firmowego spowodowało niemożność realizacji zamówień dla klientów i uzyskiwania dochodu. Co mogę zrobić? Mam jeszcze jeden dzień na złożenie skargi na czynności komornika, czy coś tym wskóram?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Niestety skarga na czynności komornika nic by Panu nie pomogła w opisanej sytuacji, a to dlatego, że komornik jest tylko organem egzekucyjnym i nie ma on faktycznych możliwości kontroli rzeczywistego stanu Pana zadłużenia z tytułu alimentów. Wierzyciel podaje mu kwotę zaległości i wobec takiej kwoty toczy się egzekucja. Art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W tym zakresie komornik po prostu musi polegać na wskazaniu wierzyciela, nie ma najmniejszej możliwości samodzielnego ustalenia, jaka jest kwota zaległych alimentów.

Natomiast w takiej sytuacji może Pan poinformować komornika, że kwota wskazana przez wierzyciela jest zawyżona i zaległość jest mniejsza. W tym celu najlepiej napisać pismo i załączyć wszystkie potwierdzenia przelewów czy pokwitowania, jeżeli wpłaty miały miejsce gotówką do ręki matki dziecka.

W takim przypadku komornik wzywa wierzyciela, aby się wypowiedział w zakresie rzeczywistego zadłużenia, w taki sposób bardzo często udaje się „wyprostować” kwestię prawdziwej wysokości zaległości, a tym samym ograniczyć egzekucję.

Natomiast jeżeli matka dziecka celowo podała we wniosku nieprawdę i doprowadziła do wyrządzenia Panu szkody poprzez zablokowanie kont bankowych, przysługuje Panu w stosunku do niej roszczenie odszkodowawcze, którego skierowanie do sądu może Pan rozważyć.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 415 Kodeku cywilnego, zgodnie z treścią którego – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Musi Pan tylko udowodnić, że wskutek zawinionego działania matki dziecka poniósł Pan szkodę w określonej wysokości.

Ponadto w sytuacji, gdy komornik ustali koszty postępowania egzekucyjnego i go nimi Pana obciąży, będzie Pan mógł kwestionować ich wysokość w drodze skargi na czynności komornika. Zakładam bowiem, że całością kosztów zostanie Pan obciążony, natomiast można spróbować zwalczać ich wysokość, powołując się na treść art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który to przepis stanowi, że w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty uiszcza wierzyciel. Skoro matka dziecka celowo wskazała kwotę zawyżoną, to przynajmniej w tej części niecelowo skierowała egzekucję i nie powinien Pan w związku z tym podnosić kosztów egzekucji w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Co zrobić, aby nie dopuścić do licytacji mieszkania?

Mam zadłużone mieszkanie własnościowe na kwotę około 40 tys. zł. Komornik wysłał rzeczoznawcę majątkowego w celu wyceny mieszkania do licytacji. Od...

Ściąganie alimentów przez komornika wraz z odsetkami

Komornik ściąga kwoty od męża i przekazuje matce jako alimenty. Jaką datę przyjąć jako spełnienie świadczenia przez ojca? Czy biorąc pod uwagę art...

Czy firma windykacyjna ma prawo mnie ścigać?

W 2010 r. żona wzięła kredyt. Z powodu kłopotów z płatnościami w 2014 r. bank wypowiedział umowę kredytu. Podpisywałem się na umowie jako...

Trzynasta wypłata dla komornika

Jestem nauczycielem–emerytem od pół roku. Za ubiegły rok księgowa wyliczyła mi tzw. trzynastkę i całość, tzn. 100%, przekazała komornikowi, czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »