Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zajęcie kont przez urząd skarbowy za zaległy podatek - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2017 r. sprzedałam działkę rolną, ale nie odprowadziłam podatku od sprzedaży, gdyż pieniądze poszły na wykończenie domu, w którym mieszkam z rodziną, ale nadal jego właścicielem jest mój teść. W tym roku złożyłam wniosek o umorzenie podatku i odsetek, otrzymałam decyzję, że odsetki zostaną umorzone, a podatek rozłożony na raty po 500 zł. Dostałam kolejną decyzję z harmonogramem spłaty, ale nie było w niej podanego żadnego konta bankowego, na który miałabym wpłacać zaległość, pomyślałam więc, że urząd skarbowy będzie automatycznie ściągać z banku. Nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak mikrokonto i że ono służy do uiszczania zaległości. Obecnie zostało wszczęte przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne i zablokowano mi konta bankowe. Konto, na które wpływają świadczenia rodzinne, również zostało zablokowane. Żadnych innych dochodów nie mamy. Ja pobieram świadczenie pielęgnacyjne, a mąż jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Co teraz mogę zrobić? Czy napisać wniosek do naczelnika US, wyjaśniając, dlaczego nie spłacałam długu i starać się znowu o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty? A może ten dług już się przedawnił, w końcu minęło już 5 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie kont przez urząd skarbowy za zaległy podatek - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego

Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odstąpienie od egzekucji

Skoro już zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne mające na celu egzekucję nieuiszczonego podatku (rozłożonego na raty), to musimy wykluczyć rozwiązanie, jakiem jest wniesienie tzw. czynnego żalu, czyli wniosku, że nie wiedziała Pani o mikrorachunku, niecelowo nie wpłacała rat i że jednocześnie wpłaca Pani zaległe raty. Taki wniosek można bowiem wnosić, tylko gdy organ nie wszczął jeszcze kontroli, tym bardziej egzekucji.

W Pani sytuacji jak najszybciej wystąpiłabym z pismem do naczelnika US, wyjaśniając brak spłaty rat i wnosząc o odblokowanie rachunku oraz o odstąpienie od egzekucji, najlepiej od razu wpłacając pozostałą kwotę zaległości. Niestety, w mojej ocenie nie uzyska Pani po raz drugi umorzenia odsetek i rozłożenia na raty. A to dlatego, że „nieznajomość prawa szkodzi” i urzędu skarbowego nie interesuje to, że podatnik nie wiedział, na jaki numer konta ma dokonywać przelewu rat. Rolą podatnika jest – po otrzymaniu pozytywnej decyzji o umorzeniu i rozłożeniu na raty zaległości – ustalić (chociażby w okienku w US lub poprzez infolinię), na jaki numer ma dokonywać przelewu.

Zobacz też: Wzór pisma o rozłożenie na raty alimentów

Zła sytuacja materialna podatnika

Rzecz jasna, może Pani próbować wnosić o ponowne rozłożenie na raty, załączając dowody na swą złą sytuację finansową oraz wykazując, że dalsza blokada rachunku bankowego i egzekucja wpływających na ów rachunek świadczeń będzie prowadzić do pozbawienia Pani i Pani rodziny środków do życia. Być może wówczas US ponownie przychyli się do Pani prośby. Dobre uzasadnienie, poparte dowodami daje na to nadzieję (dowód, że jedyne Pani dochody to świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla bezrobotnych męża, o ile go otrzymuje).

Przeczytaj też: Jak urząd skarbowy ściąga długi

Zawieszenie egzekucji z kont bankowych

Podsumowując, proszę wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w wysokości XX zł i umorzenie odsetek, wyjaśniając, dlaczego Pani nie spłacała rat, ewentualnie na końcu wnosić o rozłożenie na raty należności i odsetek oraz od razu wnosić o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wskazując, w jakiej sprawie, jeśli urząd zgodzi się na rozłożenie na raty, umorzenie, jak wyżej. Postępowanie egzekucyjne ulega bowiem zawieszeniu w całości lub w części między innymi w razie wstrzymania wykonania albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. Ów wniosek proszę uzasadnić, jak wcześniej opisałam, załączając na tę okoliczność dowody (obrazując, że dalsze potrącanie kwot z rachunku pozbawia Państwa środków na życie, bo żyjecie tylko ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla bezrobotnych, którego przez blokadę rachunku wypłacić nie możecie, a którego i tak organ egzekucyjny nie może potrącać z mocy prawa. Jeśli zaś organ zawiesi egzekucję, będzie mogła Pani regulować raty. Niemniej jednak zasiłek dla bezrobotnych organ może zająć, bo jest traktowany jak wynagrodzenie za pracę, zatem z ostrożności proszę wnosić o uwolnienie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem w przeciwnym razie grozi Pani niedostatek.

Jeśli Pani ów wniosek dobrze uzasadni, załączy dowody, że faktycznie innych świadczeń nie ma, jest szansa, że US przychyli się do ponownego rozłożenia na raty (nie wiem, czy do umorzenia odsetek) i zawiesi egzekucję na czas całkowitej spłaty długu. Oczywiście jeśli spłaci Pani cały dług, to szanse są dużo większe, wówczas wraz z wnioskiem o umorzenie (nie zawieszenie) egzekucji powinna Pan załączyć dowód spłaty całego długu z naliczonymi do tego dnia odsetkami lub dowód spłaty długu z wnioskiem o umorzenie odsetek, uzasadniając również jak wyżej.

W sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, jak również umorzenia, gdyby chciała Pani spłacić całość, organ egzekucyjny wydaje postanowienie, na które zobowiązanemu przysługuje zażalenie.

Przerwanie biegu przedawnienia

Na koniec dodam, że w Pani sprawie absolutnie nie wchodzi w rachubę przedawnienie należności. Po pierwsze, z chwilą wydania decyzji o rozłożeniu na raty doszło do przerwania biegu przedawnienia, a po drugie – z chwilą wszczęcia egzekucji, ponownie do tego doszło.

 

Warto przeczytać:

https://doba.pl/wroclaw/artykul/jak-nie-dziedziczyc-dlugow-w-spadku/35131/17/noa123

https://www.praca4u.net/sposoby-rozwiazania-umowy-o-prace-z-pracodawca-art107.html

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »