Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić swoje zadłużenie?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2018-05-14

Mieszkam za granicą już od jakiegoś czasu (ok. 5 lat). Przed wyjazdem miałam kredyty, których nie spłacałam. W tej chwili nie jestem nawet do końca pewna, w jakiej one były wysokości i gdzie były zaciągane. Niestety w trakcie przeprowadzki zgubiłem dokumenty odnośnie tych długów i na dobrą sprawę nie mam żadnych i informacji. Nie mam zameldowania w Polsce i nie mam aktualnie dowodu osobistego (tylko aktualny paszport). Jak sprawdzić te długi oraz ewentualne zadłużenie w ZUS-ie i US-ie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy zadłużenia często nie należą do łatwych, wywołują wiele emocji, potrafią prowadzić do poważnych kłopotów. Dlatego dobrze jest wiedzieć, czy i gdzie ma się zadłużenie, aby móc je efektywnie spłacić.

Nie jest prostą rzeczą dowiedzieć się o wysokości swojego zadłużenia, jeśli się nie pamięta, w jakiej instytucji czy banku było ono zaciągnięte. Jedyną tak naprawdę pewną metodą byłoby zasięgnięcie informacji u najbardziej prawdopodobnych instytucji, które niewątpliwie byłyby zainteresowane w udzieleniu takich informacji, aby umożliwić Pani spłatę zadłużenia. Należy jednak również zauważyć, iż istnieje możliwość, że po takim czasie roszczenia te już dawno się przedawniły. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego roszczenia o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat. Dla banku czy też innej instytucji, która udziela pożyczek, jest to niewątpliwie związane z jej działalnością gospodarczą. Należy jednak zaznaczyć, ze jeśli przed upływem okresu przedawnienia została wniesiona sprawa do sądu, bieg przedawnienia został przerwany. Jednak nie jest łatwo dowiedzieć się, czy był wydany wyrok cywilny, zwłaszcza że aby poznać jego treść, należy podać sygnaturę sprawy.

Oprócz tego istnieje możliwość sprawdzenia, czy jest Pani wpisana do Biura Informacji Gospodarczej, gdzie można znaleźć informacje o dłużnikach (jednak nie wszystkich, a tylko właśnie tam wpisanych). Działa ono na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (zwana dalej ustawą). W art. 1 ustawy zapisano, iż określa ona zasady udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej. Zgodnie z art. 2 ustawy informacje gospodarcze mogą dotyczyć również osoby fizycznej. Jeśli wierzyciel zawarł z biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych, może przekazywać informacje gospodarcze. Istnieje możliwość sprawdzenia, przygotowania raportu na swój temat. Można to uczynić np. za pomocą tej strony

https://www.big.pl/konsument/raport-o-sobie

Jeśli nie będzie tam jednak informacji o Pani, nie oznacza to automatycznie, że Pani zobowiązania nie istnieją, ale po prostu nikt ich tam nie zgłosił. Tak więc to są sposoby, aby dowiedzieć się ewentualnie o Pani zadłużeniach. Przepisy prawa nie regulują takich kwestii, a więc można jedynie próbować się dowiedzieć, wysłać zapytania do firm oraz właśnie informacji gospodarczej.

Co do ZUS-u i urzędu skarbowego, istnieje prosta droga, aby się o tym dowiedzieć. Najlepiej jest zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy też składkami. W tym celu należy wysłać wniosek do właściwego miejscowo urzędu z prośbą o wydaniu zaświadczenia. Prawdopodobnie byłby to urząd miejsca Pani zamieszkania w kraju. Jeśli będą zaległości, ich wysokość zostanie stwierdzona w piśmie z urzędu, a jeśli ich nie ma, po prostu otrzyma Pani zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy też składami. Wniosek do ZUS-u nie podlega opłacie, natomiast do urzędu skarbowego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 zł. Wniosków tych nie trzeba zanosić osobiście, można wysłać je pocztą i poprosić o takie też odesłanie odpowiedzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa spłaty długu a skarga pauliańska

Mam pytanie dotyczące skargi pauliańskiej. Jestem dłużnikiem, ale mam również podpisaną z wierzycielem u notariusza umowę spłaty długu....

 

Zadłużony spadek a brak spisu inwentarza

W 2015 r. zmarła moja ciotka, o śmierci i zadłużeniu dowiedzieliśmy się przypadkiem po 5 miesiącach, zaraz ojciec (brat zmarłej) przyjął spadek...

 

Jak odciąć się od długów męża?

Mąż otrzymał za niespłacanie rat kredytu pismo z sądu o nakazie spłaty zadłużenia. O tym, że wziął jakiś kredyt nic nie wiedziałam. Mamy...

 

Przywrócenie terminu rozprawy i łożenie wniosku o przedawnienie roszczenia

Od ponad 10 lat przebywam za granicą. 6 lat temu sąd wydał tytuł wykonawczy do zadłużenia z 2005 roku. Aktualnie firma windykacyjna domaga się spłaty...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »