Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zadłużenie mieszkania przez byłą żonę i syna

Anna Sufin • Opublikowane: 2021-03-08

W 2012 r. wyjechałem z własnego mieszkania do wiekowej matki. W moim mieszkaniu został syn i była żona. Mieli wspólnie płacić za mieszkanie. Mieszkanie zostało zadłużone – gaz wyłączony, energia elektryczna odcięta. Skutkami jestem ja obciążony. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadłużenie mieszkania przez byłą żonę i syna

Była żona i syn w mieszkaniu

Podaje Pan, że jest Pan właścicielem mieszkania, w którym zamieszkują Pana syn i była żona (rozwód był w 1999 r.). Pan jakiś czas temu wyjechał, za lokal mieli płacić żona z synem. Tymczasem mieszkanie zostało przez nich zadłużone – brak zapłaty za gaz i energię elektryczną spowodował odcięcie gazu i prądu, administracja wysyłała pisma o wysokości zadłużenia z tytułu czynszu. Nie wiem, jakie działania zostały podjęte przez wierzycieli – czy były wydawane nakazy zapłaty, czy Pan je odbierał, na jaki adres były wysyłane, na kogo były wydawane nakazy zapłaty z tytułu czynszu. Niemniej jednak napisał Pan, że to Pan został obciążony skutkami braku płatności. Podaje Pan, że umówił się Pan z synem i żoną, że oni będą płacić, nie ma Pan jednak umowy pisemnej.

Odpowiedzialność za zadłużenie mieszkania

Jak się domyślam, umowa na dostarczanie energii oraz gaz były zawarte przez Pana – to strona umowy odpowiada za zapłatę, ale także dalsze koszty które spowodował brak regulowania zobowiązań, gdyby takie powstały (np. koszt odłączenia gazu). Wobec dostawców mediów to zatem Pan będzie odpowiadał i nie będzie możliwe uczynienie dłużnikami wobec nich Pana żony i syna. Skoro jednak brak regulowania zobowiązań mógł być dłuższy, warto przeanalizować wezwania do zapłaty, nakazy, zawiadomienia komornicze itd., czy zobowiązania choć w części nie są już przedawnione. Roszczenia z takich umów (o dystrybucję i sprzedaż) przedawniają się w terminie 3 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. Z uwagi na zmianę tej regulacji i faktyczne wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń od 9 lipca 2018 r. (3 lata liczone od końca roku kalendarzowego, w którym przedawnie rozpoczęło swój bieg), ale także z uwagi na inne terminy przedawnienia, jeśli w sprawie wydano nakaz zapłaty (wcześniej – 10 lat, aktualnie – 6 lat, por. art. 125), konieczne byłoby jednak przeanalizowanie przedawnienia każdego z rachunków z osobna. Gdyby się okazało, że sprzedawcy dochodzili roszczeń po upływie terminu przedawnienia, a nie otrzymał Pan nakazu zapłaty z uwagi na inny adres – można też spróbować przywrócić termin do podważania roszczeń. Wszystko to jednak mogłabym przeanalizować indywidualnie po przesłaniu szczegółów zadłużeń.

Podobnie wobec wspólnoty/spółdzielni odpowiada Pan jako właściciel lokalu. Podobnie jak wyżej roszczenia ulegają przedawnieniu.

Żeby zatem uporać się z długiem, Pan sam musi podejmować działania i ewentualnie ten dług zapłacić.

Udostępnienie mieszkania dla byłej żony i syna

Podaje Pan, że według umowy to żona i syn mieli płacić należności. Nie miał Pan umowy pisemnej, niemniej jednak była taka umowa ustna. Myślę, że jej istnienie nie trudno by udowodnić, skoro pozostawił Pan im mieszkanie do zamieszkiwania, a byli Państwo po rozwodzie – trudno, żeby to Pan nadal regulował należności. Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że taka umowa zapewne istniała. Na jej podstawie może Pan dochodzić regresu (zapłaty Panu zwrotnie) tego, co Pan uiścił tytułem uregulowania długu. Koszty postępowań, upomnień itd. stanowią Pana szkodę przez to, że żona z system nie przestrzegali umowy, stąd też także może Pan dochodzić ich zwrotu (por. art. 471 Kodeksu cywilnego). Trzeba się jednak liczyć z zarzutem, że Pan jako właściciel co jakiś czas dochowując należytej staranności powinien dowiadywać się o stan rzeczy, odbierać pocztę – może być tak, że w pewnym zakresie sąd uzna, że przyczynił się Pan do rozszerzenia zakresu szkody (art. 361), choć to mało prawdopodobne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »