Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie wykreślenia z listy dłużników za stary dług

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-12-07

Ponad 10 lat temu, prowadząc spółkę, nie byliśmy w stanie ze wspólnikiem zapłacić kilku rachunków. Spółka została już dawno rozwiązana, ale oczywiście odpowiadamy jako wspólnicy, jednak nie dłużej niż 3 lat. Minęło 10 lat, a firma ta wpisała mnie na listę dłużników, nie kwestionując przedawnienia. Jednak twierdzą, że nie wykreślą mnie, dopóki nie spłacę całości zadłużenia. Czy jest szansa na zażądanie wykreślenia z listy dłużników za stary dług i wygranie?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Jeżeli chodzi o kwestię wykreślenia z Krajowego Rejestru Długów, to nie jest to taka oczywista sytuacja. Zgodnie z treścią ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych biuro ujawnia tylko aktualne informacje gospodarcze. Jeżeli wierzytelność jest przedawniono winno się pojawić oznaczenie wierzytelności w rejestrze jako przedawnionej. Jeżeli wierzytelność jest przedawniona (a ta, o ile nie jest stwierdzona wyrokiem, uległa przedawnieniu po latach najwyżej 3 lat, jeżeli stwierdzono, to potem wyrokiem termin przedawnienia uległ wydłużeniu do lat 10 od dnia uprawomocnienia się wyroku), to zgodnie z treścią art. 21a powołanej ustawy ma Pan prawo wniesienia do biura sprzeciwu dotyczącego nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych.

Z kolei art. 31 pkt 8 i 9 ustawy stanowi, że po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela i nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia, dane są usuwane.

Jeżeli zatem jest wyrok sądu, to po 10 lat od jego uprawomocnienia się wpis powinien zostać usunięty, jeżeli wyrok nie był w tym terminie wydany, to usunięcia danych można żądać po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji. Jeżeli któryś z tych warunków został spełniony, może Pan się domagać, aby usunięto Pana dane z rejestru.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwolnienie z dozoru ruchomości

Ponad 3 lata temu dział egzekucji US uczynił mnie dozorcą ruchomości, tj. samochodu osobowego. Od tego momentu komornik skarbowy do dnia dzisiejszego nie...

Zablokowanie pełnoletniemu synowi brania pożyczek

Mamy pełnoletniego syna, który mieszka razem z nami. Syn nie jest czynny zawodowo, nie pobiera z urzędu pracy świadczeń dla niepracujących. Czy...

Zgłosiła się firma windykacyjna, a ja nie pamiętam takiej umowy

Dwa dni temu skontaktował się ze mną pracownik firmy windykacyjnej, strasząc skierowaniem sprawy do sądu. Telefonujący oznajmił, że jestem winna 500 zł na...

Odsetki w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej

Jestem pozwanym w sprawie ze skargi pauliańskiej i mam pytanie dotyczące odsetek w przypadku przegranej sprawy ze skargi pauliańskiej. Jak...

Brak zgody na przesyłanie korespondencji od komornika

Mój były partner podał w ZUS mój adres do korespondencji. Teraz na mój adres przychodzi korespondencja z ZUS-u i od komornika, którą...

Dług ściągany przez komornika a darowizna mieszkania

Rodzice byli żyrantami długu mojej siostry, która ogłosiła upadłość konsumencką. Rodzice oboje są emerytami i jedyne, co posiadają, to mieszkanie,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »