Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie wykreślenia z listy dłużników za stary dług

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-12-07

Ponad 10 lat temu, prowadząc spółkę, nie byliśmy w stanie ze wspólnikiem zapłacić kilku rachunków. Spółka została już dawno rozwiązana, ale oczywiście odpowiadamy jako wspólnicy, jednak nie dłużej niż 3 lat. Minęło 10 lat, a firma ta wpisała mnie na listę dłużników, nie kwestionując przedawnienia. Jednak twierdzą, że nie wykreślą mnie, dopóki nie spłacę całości zadłużenia. Czy jest szansa na zażądanie wykreślenia z listy dłużników za stary dług i wygranie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o kwestię wykreślenia z Krajowego Rejestru Długów, to nie jest to taka oczywista sytuacja. Zgodnie z treścią ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych biuro ujawnia tylko aktualne informacje gospodarcze. Jeżeli wierzytelność jest przedawniono winno się pojawić oznaczenie wierzytelności w rejestrze jako przedawnionej. Jeżeli wierzytelność jest przedawniona (a ta, o ile nie jest stwierdzona wyrokiem, uległa przedawnieniu po latach najwyżej 3 lat, jeżeli stwierdzono, to potem wyrokiem termin przedawnienia uległ wydłużeniu do lat 10 od dnia uprawomocnienia się wyroku), to zgodnie z treścią art. 21a powołanej ustawy ma Pan prawo wniesienia do biura sprzeciwu dotyczącego nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych.

Z kolei art. 31 pkt 8 i 9 ustawy stanowi, że po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela i nie później niż po upływie 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 10 lat od dnia stwierdzenia roszczenia, dane są usuwane.

Jeżeli zatem jest wyrok sądu, to po 10 lat od jego uprawomocnienia się wpis powinien zostać usunięty, jeżeli wyrok nie był w tym terminie wydany, to usunięcia danych można żądać po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji. Jeżeli któryś z tych warunków został spełniony, może Pan się domagać, aby usunięto Pana dane z rejestru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »