Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie od byłej żony spłaty kredytów zmarłego byłego męża

Autor: Katarzyna Nosal

Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Były mąż zmarł w wypadku. Okazało się, że zaciągał kredyty, część pieniędzy przekazywał na inne kobiety. Obecnie firma windykacyjna chce spłaty od byłej żony. Kredyty były zaciągane bez jej wiedzy. Nie ma podpisów żony. Czy można podważyć te kredyty? Jak uchronić wspólne mieszkanie przed egzekucją? Dzieci przeprowadzają właśnie sprawę spadkową po ojcu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie od byłej żony spłaty kredytów zmarłego byłego męża

Wspólne mieszkanie i własność po rozwodzie

Jeśli małżeństwo nabyło mieszkanie w toku trwania małżeństwa, to pozostawało ono we wspólności małżeńskiej. Po rozwodzie każdy z małżonków miał 1/2 udziału w tym mieszkaniu. Po śmierci męża jego udział podlega dziedziczeniu. Udział byłej żony pozostaje jej własnością. Oznacza to, że ewentualne roszczenia windykacyjne bank może kierować tylko do udziału po mężu. I to niestety jest możliwe. A dzieci odziedziczyły nie tylko udział męża, ale też jego długi. Odrzucenie spadku przez dzieci spowoduje, że nie odziedziczą one także udziału w mieszkaniu.

Odpowiedzialność za kredyty małżonka

Zakładam, że długi męża powstały jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Kwestie odpowiedzialności za długi małżonka reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 41 „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

Część czynności dokonywanych przez współmałżonka wymaga wyrażenia zgody drugiego. Zgodnie z art. 37 „zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”.

Brak zgody żony na kredyty męża

Jeśli mamy do czynienia ze zwykłą pożyczką czy kredytem, to zgody nie musiało być i sam fakt braku tej zgody nie powoduje nieważności czynności, czyli zawarcia umowy kredytu.

Zgodnie z art. 42„wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”. Niestety może żądać zaspokojenia z udziału, jaki powstał po ustaniu wspólności małżeńskiej, czyli po rozwodzie.

Windykacja kredytów ze spadku po byłym mężu

Podsumowując – jeśli mąż zawierał kredyty, do których nie potrzebował zgody żony, to oczywiście są to tylko i wyłącznie jego zobowiązania. Nie ma możliwości ich wzruszenia czy stwierdzenia ich nieważności. Bank może skierować roszczenia do udziału w mieszkaniu, który po rozwodzie stanowił osobisty majątek męża, a po jego śmierci – majątek spadkowy. Przykro mi, ale nie ma możliwości ominięcia spłaty jego długów i zachowania udziału w mieszkaniu.

Odrzucenie spadku spowoduje, że sąd będzie poszukiwał dalszych spadkobierców, co spowoduje dalsze narastanie odsetek. Ostatecznie udział w nieruchomości odziedziczy gmina. To może spowodować zadanie uiszczania na jej rzecz opłat z tytułu używania jej części udziału w mieszkaniu. Zniesienie współwłasności w tamtym czasie może wiązać się z koniecznością spłaty gminy z wartości jej udziału, która może być wyższa niż aktualna wysokość zobowiązań spadkobiercy do spłaty.

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest ugoda z wierzycielami spadkobiercy. Oczywiście moja ocena oparta jest na informacjach, jakie mogę wywieść z zadanego pytania. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś majątek po spadkodawcy, jak wysokie są długi, jakie są możliwości finansowe spadkobierców. Warto dogadać się z bankiem w zakresie wysokości spłaty, rozłożenia jej na raty. To oczywiście będzie możliwe dopiero po uzyskaniu statusu spadkobierców, czyli przyjęciu spadku.

 

Warto przeczytać:

https://www.tczewska.pl/wiadomosci/21828,udzielenie-pozyczki-spolce-przez-jej-wspolnika

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »