Zaciągnięcie wysokich kredytów przy małych dochodach i problem ze spłacaniem

Autor: Wioletta Dyl

Mój ojciec dwa lata temu zaciągnął trzy kredyty na łączną kwotę 220 tys. zł przy dochodzie 3300 zł netto. Jak to jest możliwe przy takich dochodach? Raty każdego z tych kredytów wynoszą ok. 1500 zł! Teraz, po dwóch latach spłacania tato wpadł w kłopoty, bo nie ma już na opłacanie tych rat. Czy jest chociaż możliwość skonsolidowania tych kredytów i płacenia jednej raty w wysokości 1500 zł? Ojciec boi się, że komornik może zabrać mu mieszkanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaciągnięcie wysokich kredytów przy małych dochodach i problem ze spłacaniem

Zaciąganie pożyczek bez zdolności kredytowej

Niestety opisana sytuacja nie jest niczym nowym. Banki w jakiś dziwny sposób liczą zdolność kredytową emerytów i rencistów, którzy w zdecydowanej większości rzeczywiście są solidnymi kredytobiorcami, a stąd „łakomym kąskiem” dla instytucji finansowych udzielających pożyczek. Wystarczy dowód osobisty i ostatni odcinek emerytury i już można starać się o pożyczkę. Nie bez znaczenia jest fakt, że emeryci są jednocześnie klientami bardzo łatwo ulegającymi wpływom. Banki to wykorzystują. Emeryci w ciągu ostatnich kilku lat stali się bankowymi „pupilami”. Niemniej jednak to emeryci podejmują decyzję o skorzystaniu z oferty banków i jeżeli nie można stwierdzić wady w złożonym oświadczeniu woli, np. na skutek choroby psychicznej, to te decyzje są ważne. Niestety nieraz zdarza się, że zadłużony emeryt, zamiast negocjować warunki spłaty, zaciąga kolejne pożyczki, często na coraz mniej korzystnych zasadach. W efekcie bardzo szybko znajduje się w jeszcze większych tarapatach, bo pojawiają się właśnie problemy ze spłatą. Brak spłaty w konsekwencji może doprowadzić nawet do licytacji domu dłużnika. I tak pożyczone na chwilę kilka tysięcy złotych może doprowadzić do utraty całego majątku, a przynajmniej znacznej jego części. Przykra wiadomość dla Pana jest taka, że w nierównej w walce z bankami i całą marketingową machiną emeryci są zupełnie osamotnieni.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Problemy ze spłatą kilku zaciągniętych kredytów

Należy zatem rozpatrzyć możliwości wyjścia z tego pożyczkowego impasu, bo najgorsze, co można zrobić, to udawać, że nie ma problemu. Zatem w pierwszej kolejności proszę sprawdzić zapisy umów pożyczkowych (kredyt gotówkowy), czy nie ma w nich zapisów pozwalających na tzw. wakacje kredytowe, polegające na możliwości odroczenia jednej czy nawet kilku rat. W ten sposób Pański tato zyskałby trochę czasu na przygotowanie następnych rozwiązań. Jednym z nich byłby wniosek o restrukturyzację kredytu polegającą na wydłużeniu okresu spłacania kredytu, przez co zmniejsza się wysokość spłacanej raty, czasami nawet o 50%. Jednak wydłużenie okresu kredytowania sprawi, że wzrośnie całkowity koszt kredytowania. Raty kredytu będą faktycznie mniejsze, co odciąży domowy budżet, ale oprocentowanie nakładane będzie na kapitał podczas dodatkowego okresu, co spowoduje konieczność spłaty dodatkowych odsetek. Nie jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ale mimo wszystko jest to opcja warta rozpatrzenia, szczególnie w obliczu ewentualnych kosztów dodatkowych (m.in. koszty tzw. działań windykacyjnych) powstałych w wyniku nieterminowej spłaty wcześniejszych długów.

Trzeba pamiętać jednak, że przystępując do rozmów z bankiem, nie można mieć zaległości w spłacie kredytów. Dobrym rozwiązaniem przy posiadaniu kilku „wysokich” kredytów może być próba ich skonsolidowania. Polega to na tym, że wszystkie zobowiązania wynikające z posiadanych kredytów, pożyczek można zamienić na jeden kredyt z jedną ratą i z okresem spłaty uzależnionym od możliwości finansowych dłużnika.

Konsolidacja zobowiązań

Co istotne, o czym pisałam wyżej, konsolidacja jest możliwa przy terminowym regulowaniu rat dotychczasowych zobowiązań. Niemniej konsolidacja kredytów jest korzystna w wyłącznie jednej sytuacji. Będzie to moment, w którym warunki dotychczasowych kredytów będą wyjątkowo niekorzystne w porównaniu z aktualną ofertą rynkową. Ta zmienia się nieustannie, więc może zdarzyć się tak, że oprocentowanie starych kredytów będzie nawet o kilka procent wyższe od tego, które stosowane jest obecnie. Redukcja oprocentowania przy kredycie konsolidacyjnym spowoduje zmniejszenie całkowitych kosztów kredytowania, jak i wysokość raty, która będzie mniejsza od sumy wcześniej spłacanych rat. Trzeba wiedzieć, że porównywalnie najlepsze warunki uzyskuje się w przypadku, gdy kredyt konsolidacyjny zabezpieczony zostanie hipoteką nieruchomości. Kredyty hipoteczne charakteryzują się bowiem obniżonymi wskaźnikami stosowanego w ich przypadku oprocentowania. W pożyczce hipotecznej bank pożycza pieniądze na dowolny cel, tak jak w pożyczce gotówkowej. Ze względu na to, że ma zabezpieczenie w postaci nieruchomości, pieniądze te są o wiele tańsze. Ważne, aby hipoteka nie była obciążona. Jeśli jakiś bank jest już wpisany do księgi wieczyste, to pozostaje spróbować w nim dopożyczyć pieniądze, może się zgodzi. Jednakże zabezpieczenie w postaci nieruchomości wiąże się z większymi formalnościami i dodatkowymi wydatkami, których nie ma przy zaciąganiu innych kredytów konsumpcyjnych. Jak choćby wycena nieruchomości, wpis do księgi wieczystej, czy wykupienie stosownego ubezpieczenia na życie, gdy czas spłaty kredytu będzie dotyczyć znacznie bardziej zaawansowanej wiekiem osoby. Dlatego jest to dobre rozwiązanie przy wyższych kwotach i gdy ktoś chce spłatę rozłożyć naprawdę na długi okres. roczne oprocentowanie kredytów hipotecznych to obecnie jedynie 5-6 proc., plus prowizja ok. 2-3 proc. Aby być bardziej wiarygodnym, można wnieść jak największy wkład własny albo… znaleźć współkredytobiorcę, który na pewno może podnieść zdolność kredytową zadłużonego emeryta. Proszę jednak pamiętać, że nie każdy kredyt konsolidacyjny będzie z założenia dobrym rozwiązaniem. Propozycje poszczególnych instytucji finansowych potrafią znacznie się od siebie różnić, dlatego należy porównać wskaźnik oprocentowania i wysokość ewentualnych prowizji dla minimum kilku z nich. Ponadto problemem może być to, że jeśli nowo wyliczona jedna rata (po konsolidacji) wynosi więcej niż dochód, to bank nie udzieli kredytu. Trzeba się też wykazać asertywnością i odmówić podwyższenia kwoty kredytu, z czym z pewnością Pana ojciec może się zetknąć.

Konsekwencje niewywiązania się z umowy kredytowej z bankiem

Jeżeli kredytobiorca nie skontaktuje się z bankiem na czas, nie poinformuje o problemie ze spłatą i nie zostaną podjęte odpowiednie kroki służące wspólnemu rozwiązaniu sytuacji, a rata nie zostanie uregulowana, bank zastosuje własną procedurę. Ma tu zastosowanie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. W świetle art. 75 ust. 2 ustawy termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu. W razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy jest on skrócony do 7 dni. Zakładając, że bank zdecyduje się wypowiedzieć umowę kredytu, a kredytobiorca po upływie terminu wypowiedzenia nie zaspokoi roszczenia banku, w grę wejdzie cesja wierzytelności przez bank na rzecz osoby trzeciej (np. sprzedaż wierzytelności przez bank na rzecz firmy windykacyjnej) albo samodzielne zainicjowanie egzekucji przez bank. Ponadto od zadłużenia przeterminowanego będą naliczane odsetki karne, naliczane od następnego dnia po terminie wymagalności raty kapitałowo-odsetkowej, od kwoty niespłaconego kapitału. Odsetki karne są naliczane według zmiennej stawki oprocentowania, wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Zatem zdecydowanie rekomendują podjęcie jak najszybszych rozmów z bankami w sprawie rozwiązania trudnej sytuacji Pana ojca.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »