Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie przed długami ojca hazardzisty

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-10-19

Nasz tata to hazardzista, jest uzależniony od gier na maszynach i w kasynie. Z siostrą i bratem jesteśmy pełnoletni i pracujemy. O długach dowiedzieliśmy się niedawno, kiedy ojciec już sobie nie dawał z nimi rady. Są to pożyczki w bankach sięgające 300 tys. zł. Ojciec pożyczał pieniądze w różnych bankach, później je konsolidując (tak twierdzi). Co z długami, jeśli wyprowadzimy się z domu i zostawimy go samego? Podobno jeden z kredytów poświadczył mu kolega z pracy, który również nic nie wiedział o jego hazardowych problemach. Czy długi spadną na nas? Czy na tego kolegę z pracy? Nie chcemy, żeby niewinny człowiek został z długami przez naszego ojca, a sami także nie damy rady tego spłacić. Co w tej sytuacji można zrobić? Jak mamy zabezpieczyć się przed długami ojca hazardzisty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie przed długami ojca hazardzisty

Spadek po osobie zadłużonej można odrzucić

Państwa ojciec żyje, więc jego zobowiązania finansowe Was nie dotyczą. Należy pamiętać, że z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek, ale też zaciągnięte zobowiązania, mogą przejść na spadkobierców. Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła żadnego testamentu, to dziedziczenie następuje w kolejności ustawowej. Jedyną metodą na całkowite uniknięcie spłaty długów jest odrzucenie zadłużonego spadku. W tym celu należy w terminie 6 miesięcy udać się najlepiej do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w całości. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może zostać złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania albo pobytu składającego oświadczenia lub przed notariuszem. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak jakby nie dożył otwarcia spadku i w związku z tym wierzyciel nie może domagać się od niego spłacenia nieuregulowanego przez zmarłego kredytu. Należy jednak w tym miejscu pamiętać, że taka decyzja jest nieodwracalna i odrzuca się w ten sposób cały spadek, tj. zarówno aktywa, jak i pasywa.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Mamy również możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tym celu nie trzeba nic robić. Zgodnie bowiem z art. 1012 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.”

Dodatkowo zgodnie z art. 1031 K.c.:

„W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.”

Spis inwentarza

Należy zatem pamiętać o konieczności sporządzenia wykazu inwentarza w sposób prawidłowy oraz jak najbardziej rzetelny. Sporządzanie samodzielnego wykazu inwentarza jest prawną nowinką, bowiem funkcjonuje w polskim systemie prawnym od kilku lat. Wcześniej, jak również i dziś, spisu inwentarza dokonywał komornik. Aktualnie również często komornicy dokonują owych spisów, a to z uwagi na fakt, iż rodzina zmarłych często nie ma pojęcia zarówno o ich majątku (choć częściej tę wiedzę ma), jak i o zobowiązaniach (tutaj niezwykle rzadko). Dzieje się tak, gdyż ludzie zaciągają zobowiązania wobec wielu podmiotów, te zaś równie często dokonują dalszych cesji wierzytelności lub sprzedaży tych zobowiązań do kolejnych podmiotów i ciężko prawidłowo wskazać właściciela długu.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Stan i wysokość długów należy podać z chwili otwarcia spadku. Wobec tego dotyczy to wszelkich zobowiązań, o których posiadaliby Państwo wiedzę.

Wykaz można złożyć przed notariuszem, a wtedy notariusz obejmuje wykaz protokołem i przesyła go do sądu spadku. Jeśli zaś spadkobiercy zdecydują się złożyć wykaz przed sądem – należy złożyć go na odpowiednim formularzu. Oczywiście można zlecić też sporządzenie spisu inwentarza komornikowi sądowemu, który mocą przepisów uzyska wszystkie wymagane informacje.

Dlatego też, jeśli w przyszłości w skład spadku po Państwa ojcu będzie wchodził jakiś majątek, np. dom warty 500 tys. zł, i długi w wysokości 300 tys. – to warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli zaś długów byłoby więcej niż majątku – najprościej odrzucić spadek. W takiej sytuacji długi ojca w ogóle nie będą Państwa dotyczyć.

Żyrant kredytu jest dłużnikiem solidarnym

Zajmijmy się teraz sytuacją kolegi ojca. Tutaj sprawa ma się inaczej, bowiem on po Państwa ojcu oczywiście nie będzie dziedziczył, ale zapewne podżyrował kredyt, czyli jest wraz z ojcem dłużnikiem solidarnym. Dlatego też jeśli ojciec nie będzie tego długu spłacał (tego konkretnego), to bank albo inna instytucja upomni się o dług u tego człowieka i do niego skieruje swoje żądanie. Niestety takie jest ryzyko poręczania komuś kredytów czy pożyczek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »