Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie dziecka przeciwko długom rodziców

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-07-31

Sprawa dotyczy zabezpieczenia dziecka przeciwko długom rodziców. Przed 10 laty wzięliśmy z mężem kredyt na dom. Niestety w 2010 r. mąż zmarł, a ja zostałam sama z dzieckiem i ogromnym kredytem, którego z mojej pensji nie jestem w stanie spłacić do końca życia. Jak dotąd kredyt spłacany jest z polisy po zmarłym mężu, ale ona niestety topnieje. Dom oczywiście jest wystawiony od lat na sprzedaż, ale nie ma specjalnego zainteresowania, mimo bardzo obniżonej ceny. Moją największą bolączką jest przyszłość naszego dziecka, a głównie zabezpieczenie go w jakiś sposób materialnie. Zastanawiam się, czy dokonać zakupu niewielkiego mieszkania na syna (osobiście lub za pośrednictwem rodziców). Czy takie działanie podlegałoby skardze pauliańskiej ze strony banku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Teoretycznie każda czynność prawna może być przedmiotem skargi pauliańkiej, o ile tylko zachodzą jej przesłanki. Najogólniej rzecz biorąc, zgodnie z treścią art. 527 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

Dłużnikiem w rozumieniu tego przepisu i w opisanej sytuacji jest co najmniej Pani, więc Pani czynności będę mogły być tą skargą zwalczane. Pani rodziców już nie, więc oni mogą dowolnie dysponować składnikami majątku. Natomiast przedmiotem skargi będzie mogła być np. czynność Pani i rodziców, więc jeśli Pani będzie chciała np. dać im środki darowizną, a bank się o tym dowie, teoretycznie może kwestionować umowę darowizny, a dalej wystąpić też ze skargą przeciwko Pani synowi, bo zgodnie z treścią art. 531 § 2 K.c. – w wypadku gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio przeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne.

Jest jednak jeszcze jedna ważna rzecz – uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Tak więc jeżeli uda się Pani spłacać kredyt jeszcze przez 5 lat, to nie będzie absolutnie żadnego zagrożenia skargą.

Może Pani spróbować przetransferować środki rodzicom, ale najlepiej byłoby tego nie robić oficjalnie umową darowizny, bo zawsze jest szansa, że ten fakt wyjdzie na jaw. Wówczas – jeżeli Pani rodzice zakupią dla syna mieszkanie (będzie to kolejna czynność nieodpłatna), a więc będzie podstawa skargi. Chyba że rodzice kupiliby mieszkanie na siebie i w testamencie przekazali je synowi, ale także wówczas należałoby nie ujawnić darowizny, co może powodować z kolei skutki podatkowe, jeżeli fiskus to wykryje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »