Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabezpieczenie długu między osobami prywatnymi

Autor: Marek Gola

Jestem osobą prywatną. Inna osoba prywatna jest mi dłużna kwotę X zł. Jest wola obydwu stron na sformalizowanie i zabezpieczenie tego długu. Jaki instrument możemy wybrać, bym zabezpieczył spłatę tego długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zasadne jest odebranie od dłużnika oświadczenia, z którego będzie wynikać, iż jest on względem Pana dłużnikiem w określonej kwocie z tytułu zadłużenia czynszowego, a nadto, że uznaje dług i zobowiązuje się go spłacić. Takie oświadczenie winno być sporządzone na piśmie, z wysokością zadłużenia oraz terminem spłaty.

Po drugie zasadne byłoby wydanie na rzecz Pana weksla własnego przez dłużnika, który zawierać powinien nazwę, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia. Ponadto weksel obowiązkowo powinien być zaopatrzony we własnoręczny podpis wystawcy.

Po trzecie, w mojej ocenie najbezpieczniej, o ile dłużnik jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości, byłoby ustanowienie na tejże hipoteki umownej i wpisanie jej do księgi wieczystej. W tej sytuacji dłużnik winien przed notariuszem złożyć oświadczenia, że na nieruchomości, której jest właścicielem, ustanawia hipotekę umowną.

W przypadku dwóch pierwszych zabezpieczeń w razie braku spłaty konieczne będzie postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne, by odzyskać środki. W przypadku hipoteki nawet w razie sprzedaży nieruchomości Pana zabezpieczenie nadal trwa, a co do zasady jest ono spłacane ze środków pochodzących ze sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info