Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wzmianka komornika w KW nieruchomości

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-19

Mój syn ma zasądzone alimenty, które ściągane są za pośrednictwem komornika. Jest to spora kwota, więc po wyroku syn nie miał dostatecznych środków, by zapłacić jednorazowo, komornik wpisał wzmiankę w nieruchomości, której jest właścicielem w 50%. W jaki sposób można pozbyć się tej wzmianki, drugi właściciel nie może rozporządzać swoją własnością, np. nie może wziąć kredytu hipotecznego ani też sprzedać majątku. Nieruchomości raczej nie da podzielić, by utworzyć dwie księgi wieczyste. Syn obecnie nie ma długu z tytułu alimentów i płaci je regularnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, czy syn spłaca alimenty przez komornika, czy też postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu cofnięcia wniosku o wszczęcie tegoż postępowania. Jeżeli bowiem syn płaci alimenty przez komornika, to zasadne jest ustalenie dokładnej treści wzmianki w księdze wieczystej. Jeżeli bowiem w księdze wieczystej wzmiankowano o postępowaniu egzekucyjnym, to dopóty postępowanie to nie zostanie umorzone, dopóty wzmianka nie może zostać wykreślona z tejże księgi.

Zgodnie z art. 924 § 1 K.p.c. jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Szansą na zakończenie postępowania egzekucyjnego jest złożenie do depozytu sądowego zabezpieczenia w równowartości 6 rat alimentacyjnych. Zgodnie z art. 883 K.p.c. zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Reasumując, jeżeli syn w dalszym ciągu opłaca alimenty za pośrednictwem komornika, to celem zmniejszenia opłat i zakończenia postępowania egzekucyjnego winien należy udać się do komornika prowadzącego postepowanie egzekucyjne wpłacić sześciokrotna wysokość alimentów i wnieść  o umorzenie egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości na podstawie art. 883 § 2 K.p.c.

Uzyskując postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, syn winien skierować do sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych wniosek o wykreślenie z działu III KW wzmianki o prowadzonej egzekucji. Wniosek podlega opłacie w kwocie 30 zł. Do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie komornika o umorzeniu postępowania i dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zajęcie połowy wynagrodzenia przez komornika

Od kilku miesięcy regularnie spłacam zajęcie komornicze, a mimo to w poprzednim miesiącu komornik zajął połowę mojego wynagrodzenia,...

 

Czy komornik może wyrzucić inwalidę z mieszkania po licytacji?

Czy komornik może wyrzucić na bruk inwalidę po sprzedaży jego mieszkania w drodze licytacji komorniczej? Jestem inwalidą po amputacji nóg i osobą samotną,...

 

Czy komornik jest uprawniony wejść do mieszkania, które należy wyłącznie do męża?

Prowadząc działalność gospodarczą, wzięłam kredyt, którego nie jestem w stanie spłacać. Jestem bezrobotna bez prawa do zasiłku. Działalność...

 

Współwłasność samochodu a komornik

Brat 3 lata temu 80% własnego samochodu przekazał mi w formie darowizny. Ja używam samochodu na co dzień. Brak kontaktu z bratem uniemożliwia mi...

 

Czy komornik może zająć rzeczy konkubiny w wynajmowanym mieszkaniu?

Mam dług wynikający z niespłaconego kredytu. Komornik próbował wejść na rachunek bankowy, jednak moje zatrudnienie na 1/4 etatu utrudniło mu...

 

Zajęcie konta firmowego bez powiadomienia

Prowadzę firmę i miałem niezapłacone odsetki i koszta windykacji za zaległą fakturę, którą zapłaciłem po terminie. Dzisiaj komornik zajął...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »