Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynagrodzenie dla komornika mimo braku efektu egzekucji komorniczej

Autor: Piotr Brożyński

5 lat temu zakończyłem sprawę podziału majątku i zostały mi anulowane zaległości alimentacyjne. Komornik niczego nie wyegzekwował i nic nie zajął. Teraz nagle przypomniał sobie (po 5 latach), że należy mu się wynagrodzenie (mimo braku efektu egzekucji komorniczej). Czy takie postępowanie jest prawnie możliwe? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z przesłanych przez Pana dokumentów, komornik umorzył egzekucję na wniosek wierzyciela – prawdopodobnie na skutek zawartej przez Państwa ugody. Jednakże w związku z tym, że komornik prowadząc egzekucję, poniósł pewne koszty, w postanowieniu o umorzeniu egzekucji komornik orzekł również o kosztach postępowania.

Postanowienie dotyczące kosztów postępowania jest zaskarżalne (zgodnie z informacją zawartą w pouczeniu do postanowienia). W związku z faktem, iż w przepisanym terminie przedmiotowe postanowienie nie zostało przez Pana zaskarżone, postanowienie to uprawomocniło się. Dlatego też obecnie nie może Pan podważać tego postanowienia, gdyż termin do jego zaskarżenia minął.

W przedmiotowym postanowieniu komornik obciążył Pana jako dłużnika kosztami prowadzonej egzekucji. Po uprawomocnieniu się, postanowienie podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Komornik zatem na podstawie wydanego przez siebie prawomocnego postanowienia mógł wszcząć przeciwko Panu egzekucję celem wyegzekwowania należnych mu kosztów.

W przypadku prawomocnego postanowienia komornika, roszczenia stwierdzone w tym postanowieniu przedawniają się z upływem lat 10 od uprawomocnienia się postanowienia. Upływ 5 lat od wydania postanowienia nie spowodował zatem przedawnienia roszczenia komornika i nadal może on dochodzić od Pana należności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »