Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie dla komornika mimo braku efektu egzekucji komorniczej

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2018-08-03

5 lat temu zakończyłem sprawę podziału majątku i zostały mi anulowane zaległości alimentacyjne. Komornik niczego nie wyegzekwował i nic nie zajął. Teraz nagle przypomniał sobie (po 5 latach), że należy mu się wynagrodzenie (mimo braku efektu egzekucji komorniczej). Czy takie postępowanie jest prawnie możliwe? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z przesłanych przez Pana dokumentów, komornik umorzył egzekucję na wniosek wierzyciela – prawdopodobnie na skutek zawartej przez Państwa ugody. Jednakże w związku z tym, że komornik prowadząc egzekucję, poniósł pewne koszty, w postanowieniu o umorzeniu egzekucji komornik orzekł również o kosztach postępowania.

Postanowienie dotyczące kosztów postępowania jest zaskarżalne (zgodnie z informacją zawartą w pouczeniu do postanowienia). W związku z faktem, iż w przepisanym terminie przedmiotowe postanowienie nie zostało przez Pana zaskarżone, postanowienie to uprawomocniło się. Dlatego też obecnie nie może Pan podważać tego postanowienia, gdyż termin do jego zaskarżenia minął.

W przedmiotowym postanowieniu komornik obciążył Pana jako dłużnika kosztami prowadzonej egzekucji. Po uprawomocnieniu się, postanowienie podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Komornik zatem na podstawie wydanego przez siebie prawomocnego postanowienia mógł wszcząć przeciwko Panu egzekucję celem wyegzekwowania należnych mu kosztów.

W przypadku prawomocnego postanowienia komornika, roszczenia stwierdzone w tym postanowieniu przedawniają się z upływem lat 10 od uprawomocnienia się postanowienia. Upływ 5 lat od wydania postanowienia nie spowodował zatem przedawnienia roszczenia komornika i nadal może on dochodzić od Pana należności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy komornik może zająć angielskie konto?

Moje pytanie dotyczy długów z Polski za granicą. Jestem od niedawna w Anglii, pracuję i mam konto w banku. Czy komornik z Polski może...

 

Mieszkanie w kredycie hipotecznym, wpisy w księdze wieczystej i licytacja komornika

Jestem dłużnikiem. Komornik ogłosił licytację mojego mieszkania. Mieszkanie jest w kredycie hipotecznym. Dodatkowo w księdze wieczystej są wpisy...

 

Komornik a miejsce zameldowania dłużnika - zajęcie cudzych rzeczy

Kilka dni temu na adres rodziców, pod którym jest zameldowana także moja siostra, przyszło pismo z pewnej firm udzielającej pożyczek, informujące...

 

Komornik nie ma prawa zająć niczego, co nie należy do dłużnika

Czy komornik może zająć mieszkanie siostry dłużnika, które jest jej własnością od 20 lat? Otrzymała je w darowiźnie od rodziców. Nadal jednak jest...

 

Dom ze wspólną hipoteką a licytacja udziału z tytułu innego zadłużenia współwłaściciela

Jesteśmy z mamą właścicielkami domu po połowie bez fizycznego podziału. Mamy wspólnie kredyt hipoteczny. Jej udział w tej nieruchomości jest...

 

Czy wyrok komorniczy mojej mamy przechodzi automatycznie na mnie?

Niedawno zmarła moja mama, która miała zaległości w czynszu. Dziedzicząc po niej nieruchomość, odziedziczyłam również długi. Wiem, że kiedy mama...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »