Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-04-27

Po wygranej licytacji komorniczej otrzymałem już prawomocne postanowienie o przysadzeniu nieruchomości w postaci domu z działką. Próbowałem się osobiście skontaktować z była właścicielką, która zamieszkuje dom, lecz niestety unika odbierania korespondencji pocztowej, jak przebywa w domu, to nas nie wpuszcza do domu, a do otwarcia drzwi wysyła swojego byłego męża, który z nią pomieszkuje. Z tego, co przeczytałem w Państwa poradach teraz, powinienem wystąpić do komornika z wnioskiem o dalsze czynności. Co mam konkretnie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności

Rzeczywiście w chwili obecnej nie pozostaje Panu nic innego jak skorzystanie z usług komornika. Zgodnie z art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

Wniosek do komornika o wykonanie eksmisji z powodu trudności z wejściem do nieruchomości

Zatem ten dokument, w którego jest Pan posiadaniu, z całą pewnością stanowi podstawę do wykonania eksmisji z nieruchomości, na chwilę obecną stanowi Pańską własność. Skoro lokatorzy nie reagują na Pana wezwania, należy skorzystać z pomocy komornika. W tym celu proszę złożyć do komornika z miejscowości, w której znajduje się mieszkanie, wniosek o przeprowadzenie eksmisji na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości z dnia 5 stycznia 2012 r. jeżeli z tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do dobrowolnego wykonania obowiązku komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, oraz ustala sytuację rodzinną dłużnika. O braku uprawnienia dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik zawiadamia wierzyciela.

W przypadku Pana sytuacji sąd nie przyznał dłużniczce prawa do lokalu socjalnego, więc komornik będzie postępował zgodnie z tym przepisem.

Opróżnienie lokalu po wygraniu licytacji

Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, do której dłużnik zostanie usunięty.

Jak Pan widzi, proces opróżniania lokalu trwa jakiś czas. Można go skrócić, wskazując pomieszczenie tymczasowe dla dłużniczki.

Pomieszczenie tymczasowe powinno spełniać niewielkie wymogi. Powinno:

  1. być nadające się do zamieszkania;
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
  3. znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowanych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zameldowanie osoby z długami komorniczymi

Chcę zameldować mamę u siebie na pobyt tymczasowy. Mama posiada długi komornicze. Czy nie będę miał problemów z tego powodu?

 

Darowizna dla dziecka a upadłość konsumencka

Przed 4 laty zamknąłem działalność gospodarczą z powodu nieopłacalności. Od tamtej chwili jestem na bardzo niskim świadczeniu przedemerytalnym. Mam...

 

Jak wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika?

Mam dług, jednak większość już spłaciłam i do końca tego miesiąca zapłacę resztę zaległej kwoty. Niestety komornik zrobił wpis do księgi...

 

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Egzekucja z nieruchomości a służebność osobista

Mam problem z odpowiednim zrozumieniem zapisu z aukcji komorniczej. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przed jej zajęciem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »