Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-04-27

Po wygranej licytacji komorniczej otrzymałem już prawomocne postanowienie o przysadzeniu nieruchomości w postaci domu z działką. Próbowałem się osobiście skontaktować z była właścicielką, która zamieszkuje dom, lecz niestety unika odbierania korespondencji pocztowej, jak przebywa w domu, to nas nie wpuszcza do domu, a do otwarcia drzwi wysyła swojego byłego męża, który z nią pomieszkuje. Z tego, co przeczytałem w Państwa poradach teraz, powinienem wystąpić do komornika z wnioskiem o dalsze czynności. Co mam konkretnie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wygranie licytacji komorniczej i trudność z wejściem do kupionej nieruchomości

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności

Rzeczywiście w chwili obecnej nie pozostaje Panu nic innego jak skorzystanie z usług komornika. Zgodnie z art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

Wniosek do komornika o wykonanie eksmisji z powodu trudności z wejściem do nieruchomości

Zatem ten dokument, w którego jest Pan posiadaniu, z całą pewnością stanowi podstawę do wykonania eksmisji z nieruchomości, na chwilę obecną stanowi Pańską własność. Skoro lokatorzy nie reagują na Pana wezwania, należy skorzystać z pomocy komornika. W tym celu proszę złożyć do komornika z miejscowości, w której znajduje się mieszkanie, wniosek o przeprowadzenie eksmisji na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości z dnia 5 stycznia 2012 r. jeżeli z tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do dobrowolnego wykonania obowiązku komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, oraz ustala sytuację rodzinną dłużnika. O braku uprawnienia dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik zawiadamia wierzyciela.

W przypadku Pana sytuacji sąd nie przyznał dłużniczce prawa do lokalu socjalnego, więc komornik będzie postępował zgodnie z tym przepisem.

Opróżnienie lokalu po wygraniu licytacji

Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, do której dłużnik zostanie usunięty.

Jak Pan widzi, proces opróżniania lokalu trwa jakiś czas. Można go skrócić, wskazując pomieszczenie tymczasowe dla dłużniczki.

Pomieszczenie tymczasowe powinno spełniać niewielkie wymogi. Powinno:

  1. być nadające się do zamieszkania;
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
  3. znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowanych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »