Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycena biegłego dotycząca budynku, który musi zostać rozebrany

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-21

Na działce rolnej o pow.0.15 ha został wybudowany budynek magazynowy o pow. 230 m2 bez zezwolenia, a więc jest to samowola budowlana nie do zalegalizowania. Budynek wybudowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Sąsiedzi żądają rozbiórki budynku. W chwili obecnej komornik chce sprzedać tę nieruchomość rolną wraz z budynkiem, który został dość wysoko wyceniony przez biegłego. Czy komornik ma prawo wyceniać budynek i sprzedać go nabywcy, który będzie musiał na swój koszt rozebrać go, bo nigdy nie uzyska zgody na zalegalizowanie tej samowoli?

zdjęcie prawnika
Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na Pana pytanie. Otóż, w niniejszym stanie faktycznym nieruchomość, o której Pan pisze, jest zabudowana. Czym innym jest fakt, że jest to samowola budowlana, ale komornik nie ma kompetencji ani możliwości stwierdzenia, czy jest to samowola budowlana czy też nie i czy będzie możliwe zalegalizowanie tej budowy czy też nie.

Jak rozumiem, w księdze wieczystej czy też rejestrze gruntów jest ujawniony budynek, a więc w świetle prawa jest to nieruchomość zabudowana. Jak stanowi art. 929 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką”.

Zajęcie obejmuje więc przede wszystkim nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami. Budynek jako trwale związany z gruntem jest właśnie częścią składową nieruchomości (mówi o tym art. 48 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”).

Skoro zatem zajęcie obejmuje tak rozumianą nieruchomość, to także opis i oszacowanie tej nieruchomości musi obejmować wartość budynku, nie tylko samej działki. Przepis art. 942 K.p.c. mówi bowiem, że po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oczywiste jest natomiast to, że wycena biegłego – na jej podstawie komornik sporządza opis i oszacowanie – winna uwzględniać fakt, że budynek został wybudowany niezgodnie z prawem budowlanym.

Z kolei, co winno się znaleźć w opisie i oszacowaniu, wynika z treści art. 947. § 1 K.p.c. i tak w protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:

  1. oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;
  2. budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;
  3. stwierdzone prawa i obciążenia;
  4. umowy ubezpieczenia;
  5. osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
  6. sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
  7. oszacowanie z podaniem jego podstaw;
  8. zgłoszone prawa do nieruchomości;
  9. inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

To też potwierdza, że komornik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uwzględnić w opisie i oszacowaniu budynki stojące na działce.

Jeśli w opisie i oszacowania wartość nieruchomości zostanie zawyżona, bo np. nie zostanie uwzględniony fakt budowy niezgodnie z pozwoleniem, można spróbować zwalczać tak ustaloną cenę poprzez zaskarżenie opisu i oszacowania w terminie 2 tygodni od jego zakończenia. W tym celu wnosi się do sądu skargę na piśmie. Jeżeli Pan będzie zainteresowany jej wniesieniem, możemy pomóc w jej sporządzeniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »