Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycena biegłego dotycząca budynku, który musi zostać rozebrany

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-21

Na działce rolnej o pow.0.15 ha został wybudowany budynek magazynowy o pow. 230 m2 bez zezwolenia, a więc jest to samowola budowlana nie do zalegalizowania. Budynek wybudowano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Sąsiedzi żądają rozbiórki budynku. W chwili obecnej komornik chce sprzedać tę nieruchomość rolną wraz z budynkiem, który został dość wysoko wyceniony przez biegłego. Czy komornik ma prawo wyceniać budynek i sprzedać go nabywcy, który będzie musiał na swój koszt rozebrać go, bo nigdy nie uzyska zgody na zalegalizowanie tej samowoli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na Pana pytanie. Otóż, w niniejszym stanie faktycznym nieruchomość, o której Pan pisze, jest zabudowana. Czym innym jest fakt, że jest to samowola budowlana, ale komornik nie ma kompetencji ani możliwości stwierdzenia, czy jest to samowola budowlana czy też nie i czy będzie możliwe zalegalizowanie tej budowy czy też nie.

Jak rozumiem, w księdze wieczystej czy też rejestrze gruntów jest ujawniony budynek, a więc w świetle prawa jest to nieruchomość zabudowana. Jak stanowi art. 929 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, „zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką”.

Zajęcie obejmuje więc przede wszystkim nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami. Budynek jako trwale związany z gruntem jest właśnie częścią składową nieruchomości (mówi o tym art. 48 Kodeksu cywilnego, który brzmi: „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”).

Skoro zatem zajęcie obejmuje tak rozumianą nieruchomość, to także opis i oszacowanie tej nieruchomości musi obejmować wartość budynku, nie tylko samej działki. Przepis art. 942 K.p.c. mówi bowiem, że po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Oczywiste jest natomiast to, że wycena biegłego – na jej podstawie komornik sporządza opis i oszacowanie – winna uwzględniać fakt, że budynek został wybudowany niezgodnie z prawem budowlanym.

Z kolei, co winno się znaleźć w opisie i oszacowaniu, wynika z treści art. 947. § 1 K.p.c. i tak w protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:

  1. oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;
  2. budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;
  3. stwierdzone prawa i obciążenia;
  4. umowy ubezpieczenia;
  5. osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
  6. sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
  7. oszacowanie z podaniem jego podstaw;
  8. zgłoszone prawa do nieruchomości;
  9. inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

To też potwierdza, że komornik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek uwzględnić w opisie i oszacowaniu budynki stojące na działce.

Jeśli w opisie i oszacowania wartość nieruchomości zostanie zawyżona, bo np. nie zostanie uwzględniony fakt budowy niezgodnie z pozwoleniem, można spróbować zwalczać tak ustaloną cenę poprzez zaskarżenie opisu i oszacowania w terminie 2 tygodni od jego zakończenia. W tym celu wnosi się do sądu skargę na piśmie. Jeżeli Pan będzie zainteresowany jej wniesieniem, możemy pomóc w jej sporządzeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zajęcie emerytury za abonament RTV

Otrzymałem zawiadomienie o  zajęciu emerytury z zaopatrzenia emerytalnego na poczet Poczty Polskiej za abonament RTV za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »