Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis komorniczy na połowie działki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-06

Sprawa dotyczy licytacji z nieruchomości, o której powiadomił dłużnika komornik sądowy i dokonał wpisu w księdze wieczystej na 1/2 działki, która jest współwłasnością małżeńską. Po rozwodzie nie było podziału majątku wspólnego. O powództwie nie wiedział dłużnik i nie został wcześniej powiadomiony przez komornika o wszczętej egzekucji. Dłużnik byłej żonie płaci alimenty na 2 córki za pośrednictwem innego komornika, w tym zaległe alimenty. Do egzekucji z nieruchomości przyłączyły się jeszcze dwa Fundusze Inwestycyjne Asekuracyjne z jakimiś roszczeniami, ale nie przyłączył się komornik egzekwujący alimenty. Co mam zrobić, aby z tej licytacji zostały w pierwszej kolejności pokryte zaległe alimenty? Piszę w imieniu mojego wnuka, który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym i tam doręczono mu zawiadomienie komornika sądowego o wyznaczonej licytacji. Chciałabym mu pomóc, ale nie wiem jak. Czy gdy będę miała wnuka upoważnienie na piśmie, komornik udostępni mi akta sprawy, czego dotyczą roszczenia? Przypuszczam, że wynikają one z nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd, a które zostały wysłane pod adres niezamieszkania i nie mógł ich odebrać i złożyć sprzeciwu. Co ja mogę w tej sprawie zrobić? Nie wiem, od czego zacząć.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mając pełnomocnictwo wnuka, powinna Pani uzyskać informacje o wierzytelnościach, czego dotyczą. Co więcej. powinna Pani złożyć w imieniu wnuka, jeśli pełnomocnictwo to zawiera, wniosek o połączenie spraw egzekucyjnych.

 

Zgodnie z art. 925 § Kodeksu postępowania cywilnego: 

 

„§ 1. W stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.

§ 3. O dokonanym zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela”.

 

Fakt braku doręczenia pisma od komornika ma więc tu pomniejsze znaczenie.

 

W przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji sądowych sprawa rozstrzygana jest na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 7731§ 1 stanowi, iż „dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Tak więc komornicy występujący w zbiegu chcący ustalić który komornik będzie właściwy muszą w pierwszej kolejności zbadać właściwość miejscową (właściwość ogólna)”. Zapewne komornik właściwy ze względu na egzekucję z nieruchomości.

 

A najważniejsze, że to wierzyciel alimentacyjny – matka dzieci – w ich imieniu, powinna przyłączyć się do postępowania egzekucyjnego, licytacji, składając wniosek o wszczęcie egzekucji z udziału w nieruchomości. Powinna Pani porozumieć się z matką dzieci, że w jej interesie jest skierować wniosek o egzekucję z nieruchomości. Tylko tak albo przejmie ją w zamian za długi, albo uzyska pieniądze z licytacji/

 

Zgodnie z treścią art. 927 „wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu z wniosku innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel”.

 

Nie wiem, jakiego rodzaju pełnomocnictwem Pani dysponuje, czy ma Pani prawo reprezentować wnuka. Niemniej – najlepiej, aby matka dzieci złożyła u komornika, który prowadzi egzekucję, wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, z udziału w nieruchomości. Tak otrzyma przynajmniej część zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »