Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek egzekucyjny

Janusz Wyląg • Opublikowane: 2009-09-17

Uzyskaliśmy już tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności do egzekucji długu u naszego dłużnika, co powinniśmy następnie zrobić, aby szybko i sprawnie odzyskać nasze należności? – tego dowiemy się z poniższego artykułu, a w szczególności, co powinien zawierać wniosek egzekucyjny.

zdjęcie prawnika
Janusz Wyląg

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalność tzw. tytułu wykonawczego otwiera nam się droga postępowania egzekucyjnego.

 

Przepisy postępowania cywilnego nie wymagają, aby wzywać dłużnika do wykonania nałożonego na niego obowiązku jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Jednakże w przypadku gdy pomiędzy uzyskaniem tytułu wykonawczego a złożeniem wniosku egzekucyjnego upływa sporo czasu, wskazane jest wysłanie takiego wezwania w formie listu poleconego.

 

Należy pamiętać, że w przypadku gdy np. dłużnik zmarł, a my złożymy wniosek o wszczęcie egzekucji, poniesiemy koszty postępowania egzekucyjnego ze względu na bezcelowe jego wszczęcie – zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Warto także wiedzieć, że uzyskanie tytułu wykonawczego skutkuje przerwaniem przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem, a termin przedawnienia biegnie na nowo i zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego upływa po 10 latach. Powyższy termin biegnie również na nowo od wydania przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego np. wobec jego bezskuteczności.

 

Złożenie wniosku egzekucyjnego z przedawnionym tytułem wykonawczym oczywiście jest dozwolone i – w przypadku bierności dłużnika – niewykluczone, że egzekucja zostanie przeprowadzona, a wierzyciel zaspokojony. Jednakże należy liczyć się z możliwością wytoczenia przez dłużnika powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 § 1 pkt. 3 K.p.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Wniosek egzekucyjny jest pismem procesowym, które – oprócz wymogów z art. 126 K.p.c., czyli:

 

 1. oznaczenia sądu (lub komornika), do którego jest skierowane, podania imion i nazwisk lub nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 2. oznaczenia rodzaju pisma,
 3. podania osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
 4. podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienia załączników

 

– powinno zawierać wskazanie świadczenia, które ma być spełnione, oraz sposóbu egzekucji, a do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

 

Wskazanie świadczenia polega na opisaniu obowiązku dłużnika wynikającego z tytułu wykonawczego, czyli zapłaty kwoty, wydania rzeczy, nieprzeszkadzania w czynnościach. Należy w miarę posiadanych informacji dokładnie wskazać świadczenia. Wskazując na wydanie rzeczy, trzeba ją dokładnie opisać poprzez podanie wszystkich jej cech oraz w miarę możliwości numerów seryjnych, miejsca położenia.

 

Poprzez podanie sposobów egzekucji wierzyciel obowiązany jest do wskazania składników majątku, z których ma zostać przeprowadzona egzekucja. Sposobami egzekucji świadczeń pieniężnych są:

 

 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności,
 • egzekucja z innych praw majątkowych,
 • egzekucja z nieruchomości,
 • egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego,
 • egzekucja ze statków morskich.

 

W zasadzie wierzyciel obowiązany jest do wskazania jedynie sposobu egzekucji, nie musi wskazywać konkretnych składników majątku, z których ta egzekucja ma zostać przeprowadzona. Jednakże wskazanie takich składników na pewno przyspieszy i ułatwi przeprowadzenie egzekucji.

 

Na szybkość egzekucji wpływa także wskazanie we wniosku egzekucyjnym identyfikatorów dłużnika, a więc dobrze jest podać jego PESEL, NIP, REGON (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą), datę urodzenia itp.

 

Zgodnie z art. 126 § 2 w związku z art. 13 § 2 K.p.c. we wniosku egzekucyjnym musi być wskazany adres zamieszkania dłużnika. Nie musi być on równoznaczny z miejscem zameldowania.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się do właściwego sądu lub komornika.

 

Nowelą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie 28 grudnia 2007 r., wierzyciel uzyskał uprawnienie do złożenia wniosku egzekucyjnego do dowolnego komornika na ternie całego kraju. Jednakże komornik może odmówić przyjęcia wniosku, jeżeli zaległość w prowadzeniu spraw przekracza 6 miesięcy. Tym samym niewielu komorników, ze względu na zaległości w prowadzeniu spraw, może przyjmować wnioski egzekucyjne skierowane do dłużników zamieszkałych poza obrębem sądu rejonowego, przy którym działają. Należy także pamiętać, że komornik (komornicy), w którego rejonie dłużnik mieszka, niejednokrotnie posiada już informacje o dłużniku i jego majątku, co może zdecydowanie przyśpieszyć przeprowadzenie egzekucji.

 

Należy pamiętać, że od prawidłowości sformułowania wniosku egzekucyjnego zależy niejednokrotnie skuteczności i szybkość przeprowadzenia egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »