Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o egzekucję z powodu braku spłaty z tytułu podziału majątku

Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-16

Moi rodzice są po rozwodzie oraz po podziale majątku. Mieszkam razem z ojcem. Mama skierowała przeciwko tacie wniosek o egzekucję z uwagi na niespłacenie z tytułu podziału majątku. Wniosek dotyczy licytacji komorniczej nieruchomości, w której mieszkamy. Postanowienie w przedmiocie majątku (przesyłam jego kopię) wydano w dniu 27 czerwca 2017 r. Czy mogłabym zaproponować spłatę mamy w ratach? Czy z tego majątku mnie się coś należy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Postanowienie wydane przez sąd rejonowy w X z dnia 27 czerwca 2017 r. obejmuje podział majątku pomiędzy Pani rodzicami. Z powyższego wynika, że sprawa dotyczy tylko ich. Pani nie ma prawa do przedmiotów objętych tym postanowieniem. Dopóki rodzice pozostają przy życiu, nie dysponuje Pani żadnym prawem do tych przedmiotów. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Proszę poprosić ojca, by udostępnił Pani postanowienie sądu rejonowego z dnia 27 czerwca 2017 r., celem zapoznania się z jego treścią. Postanowienie to, jak wynika z przesłanych dokumentów z postępowania egzekucyjnego, stanowi podstawę prowadzenia przeciwko Pani ojcu postępowania egzekucyjnego. Znając treść tegoż postanowienia, będzie Pani mogła ustalić, jaka kwota należy się Pani mamie.

Obecnie postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone jedynie z wniosku Pani mamy jako wierzyciela. Nie wskazuje Pani, by istniały jakiekolwiek okoliczności, które pozwalałyby podważyć postanowienie będące podstawą egzekucji. Komornik prowadzi bowiem postępowanie egzekucyjne z wniosku Pani mamy i w zakresie przez nią nakreślonym. O ile zatem istnieje możliwość zaprzestania prowadzenia egzekucji z lokalu, o tyle Pani mama musiałaby się w tym zakresie wykazać dobrą wolą i wycofać wniosek o egzekucję z lokalu, względnie skierować do komornika wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

W tej chwili byłoby możliwe zawarcie porozumienia trójstronnego, na mocy którego Pani zobowiąże się spłacić mamę, która jest wierzycielem ojca, a ojciec zobowiąże się przenieś na Panią prawo własności nieruchomości, z której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jednocześnie należałoby wskazać ilość rat i ich wysokość, a także konsekwencje zaprzestania spłaty ratalnej i obowiązek mamy polegający na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego w związku z jej spłatą ratalną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »