Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o egzekucję z powodu braku spłaty z tytułu podziału majątku

Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-16

Moi rodzice są po rozwodzie oraz po podziale majątku. Mieszkam razem z ojcem. Mama skierowała przeciwko tacie wniosek o egzekucję z uwagi na niespłacenie z tytułu podziału majątku. Wniosek dotyczy licytacji komorniczej nieruchomości, w której mieszkamy. Postanowienie w przedmiocie majątku (przesyłam jego kopię) wydano w dniu 27 czerwca 2017 r. Czy mogłabym zaproponować spłatę mamy w ratach? Czy z tego majątku mnie się coś należy?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Postanowienie wydane przez sąd rejonowy w X z dnia 27 czerwca 2017 r. obejmuje podział majątku pomiędzy Pani rodzicami. Z powyższego wynika, że sprawa dotyczy tylko ich. Pani nie ma prawa do przedmiotów objętych tym postanowieniem. Dopóki rodzice pozostają przy życiu, nie dysponuje Pani żadnym prawem do tych przedmiotów. Zgodnie bowiem z art. 31 § 1 K.r.o. – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Proszę poprosić ojca, by udostępnił Pani postanowienie sądu rejonowego z dnia 27 czerwca 2017 r., celem zapoznania się z jego treścią. Postanowienie to, jak wynika z przesłanych dokumentów z postępowania egzekucyjnego, stanowi podstawę prowadzenia przeciwko Pani ojcu postępowania egzekucyjnego. Znając treść tegoż postanowienia, będzie Pani mogła ustalić, jaka kwota należy się Pani mamie.

Obecnie postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone jedynie z wniosku Pani mamy jako wierzyciela. Nie wskazuje Pani, by istniały jakiekolwiek okoliczności, które pozwalałyby podważyć postanowienie będące podstawą egzekucji. Komornik prowadzi bowiem postępowanie egzekucyjne z wniosku Pani mamy i w zakresie przez nią nakreślonym. O ile zatem istnieje możliwość zaprzestania prowadzenia egzekucji z lokalu, o tyle Pani mama musiałaby się w tym zakresie wykazać dobrą wolą i wycofać wniosek o egzekucję z lokalu, względnie skierować do komornika wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W tej chwili byłoby możliwe zawarcie porozumienia trójstronnego, na mocy którego Pani zobowiąże się spłacić mamę, która jest wierzycielem ojca, a ojciec zobowiąże się przenieś na Panią prawo własności nieruchomości, z której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jednocześnie należałoby wskazać ilość rat i ich wysokość, a także konsekwencje zaprzestania spłaty ratalnej i obowiązek mamy polegający na zawieszeniu postępowania egzekucyjnego w związku z jej spłatą ratalną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »