Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie męża do zapłaty długu zaciągniętego przez żonę

Michał Berliński • Opublikowane: 2021-12-13

Komornik wezwał do męża do zapłaty długu zaciągniętego przez żonę. Mąż nic nie wiedział o kredycie zaciągniętym przez żonę ani o wezwaniu (schowała je żona). Odebrał wezwanie o wyjaśnienie, dlaczego tego nie zrobił i dlaczego nie przekazał zajętej wierzytelności.
Chodzi o to, że mąż nie wiedział nic o tym kredycie żony, a w momencie, kiedy się dowiedział (bo żona miała kłopoty ze spłatą i przychodziły pisma wzywające do spłaty), małżonek wystąpił o rozwód i rozdzielność majątkową w 2017 roku. Mąż nie wymeldował się z domu, ale małżonkowie nie mieszkają razem. Czy mąż może poprosić komornika o ponowne wysłanie pisma i czy nie jest za późno na oświadczenie o braku zgody na spłatę nieswojego długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie męża do zapłaty długu zaciągniętego przez żonę

Postępowanie egzekucyjne komornika

Do analizy otrzymałem jedno pismo, niektóre rzeczy są zakryte, zatem nie jestem w stanie do końca stwierdzić, ale jak rozumiem mąż dłużniczki nie jest dłużnikiem w tej sprawie, lecz skierowano do niego tylko zajęcie wierzytelności, ewentualnie przypadających na rzecz dłużniczki kwot. Ale o tym dalej. Zaczniemy ogólnie.

Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu/nakaz zapłaty/nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

Pisma dotyczące długów żony

Jak mi się zatem wydaje, mąż nie jest dłużnikiem.

Co do zasady komornik może skierować pismo do jego kontrahentów albo osób z najbliższego otoczenia, które ustali i zająć u nich przysługujące dłużnikowi wierzytelności. Jeśli zatem ten pan nie ma nic do oddania tej pani (dłużniczce), należy odpowiedzieć komornikowi pismem, że żadne wierzytelności i roszczenia nie przysługują jej od niego, że nie są już małżeństwem i wskazać, od kiedy, a także opisać, że brak udzielenia odpowiedzi wynikał z faktu, iż nie zamieszkuje pan pod tym adresem, a jest tam jedynie zameldowany, co nie oznacza, że adres zameldowania jest jego adresem do korespondencji. W związku z powyższym należy przesyłać korespondencję na jego adres zamieszkania – tutaj go wskazać. Odpowiedzi na to pismo należy udzielić szybko – termin 7 dni pod rygorem otrzymania grzywny. Oczywiście należy dodać zdanie, że listonosz wydał list od komornika nie do rąk własnych, lecz do rąk byłej żony. Absolutnie jednak ten pan nie jest dłużnikiem i nie jest zobowiązany do spłaty długów byłej żony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »