Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-17

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę w banku i nie do końca ją spłaciłem. Bank wypowiedział mi ją i sprzedał dług firmie windykacyjnej. W firmie windykacyjnej uregulowałem już całość zadłużenia, ale nadal figuruję w rejestrze. W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Podstawę niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Z treści Pana pytania wynika, iż na skutek niespłaconej pożyczki w banku został Pan wpisany do BIK. Pożyczka została spłacona, ale dopiero w momencie kiedy sprawa trafiła do firmy windykacyjnej. Wolą Pana jest wykreślenie z BIK.

W pierwszej kolejności winien Pan ustalić na czyje żądanie został Pan wpisany do BIK InfoMonitor. Dysponując taką informacją, zasadnym jest wystąpienie do wierzyciela (najprawdopodobniej firmy windykacyjnej) z żądaniem usunięcia Pana danych w BIK. Każdy przedsiębiorca ze swojego konta ma prawo takie dane usunąć.

Ponadto na uwagę zasługuje treść art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym kto, będąc wierzycielem, w przypadku:

1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,

3) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu, o którym mowa w art. 17

– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Jak podkreśla się w literaturze „Przepis nawiązuje do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, który stanowi, że w sytuacji powzięcia informacji o częściowym lub całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, powzięciu wiarygodnej informacji, iż przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe albo w przypadku nieistnienia zobowiązania wierzyciel ma obowiązek zażądać aktualizacji danych, przekazując do biura aktualne dane” (Tadeusz Białek, Komentarz do art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010.10.31).

Reasumując, proszę wystąpić do wierzyciela, by ten skierował do BIK pismo z żądaniem wypisania Pana z tegoż rejestru.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »