Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Autor: Marek Gola

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę w banku i nie do końca ją spłaciłem. Bank wypowiedział mi ją i sprzedał dług firmie windykacyjnej. W firmie windykacyjnej uregulowałem już całość zadłużenia, ale nadal figuruję w rejestrze. W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Z treści Pana pytania wynika, iż na skutek niespłaconej pożyczki w banku został Pan wpisany do BIK. Pożyczka została spłacona, ale dopiero w momencie kiedy sprawa trafiła do firmy windykacyjnej. Wolą Pana jest wykreślenie z BIK.

W pierwszej kolejności winien Pan ustalić na czyje żądanie został Pan wpisany do BIK InfoMonitor. Dysponując taką informacją, zasadnym jest wystąpienie do wierzyciela (najprawdopodobniej firmy windykacyjnej) z żądaniem usunięcia Pana danych w BIK. Każdy przedsiębiorca ze swojego konta ma prawo takie dane usunąć.

Ponadto na uwagę zasługuje treść art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym kto, będąc wierzycielem, w przypadku:

1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,

3) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu, o którym mowa w art. 17

– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Jak podkreśla się w literaturze „Przepis nawiązuje do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, który stanowi, że w sytuacji powzięcia informacji o częściowym lub całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, powzięciu wiarygodnej informacji, iż przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe albo w przypadku nieistnienia zobowiązania wierzyciel ma obowiązek zażądać aktualizacji danych, przekazując do biura aktualne dane” (Tadeusz Białek, Komentarz do art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010.10.31).

Reasumując, proszę wystąpić do wierzyciela, by ten skierował do BIK pismo z żądaniem wypisania Pana z tegoż rejestru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »