Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-17

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę w banku i nie do końca ją spłaciłem. Bank wypowiedział mi ją i sprzedał dług firmie windykacyjnej. W firmie windykacyjnej uregulowałem już całość zadłużenia, ale nadal figuruję w rejestrze. W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Z treści Pana pytania wynika, iż na skutek niespłaconej pożyczki w banku został Pan wpisany do BIK. Pożyczka została spłacona, ale dopiero w momencie kiedy sprawa trafiła do firmy windykacyjnej. Wolą Pana jest wykreślenie z BIK.

W pierwszej kolejności winien Pan ustalić na czyje żądanie został Pan wpisany do BIK InfoMonitor. Dysponując taką informacją, zasadnym jest wystąpienie do wierzyciela (najprawdopodobniej firmy windykacyjnej) z żądaniem usunięcia Pana danych w BIK. Każdy przedsiębiorca ze swojego konta ma prawo takie dane usunąć.

Ponadto na uwagę zasługuje treść art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym kto, będąc wierzycielem, w przypadku:

1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,

3) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu, o którym mowa w art. 17

– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Jak podkreśla się w literaturze „Przepis nawiązuje do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, który stanowi, że w sytuacji powzięcia informacji o częściowym lub całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, powzięciu wiarygodnej informacji, iż przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe albo w przypadku nieistnienia zobowiązania wierzyciel ma obowiązek zażądać aktualizacji danych, przekazując do biura aktualne dane” (Tadeusz Białek, Komentarz do art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010.10.31).

Reasumując, proszę wystąpić do wierzyciela, by ten skierował do BIK pismo z żądaniem wypisania Pana z tegoż rejestru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wpłata wadium przed licytacją

W lipcu 2012 r. roku brałem udział w licytacji komorniczej. Warunkiem przystąpienia do licytacji było wpłacenie wadium na dzień poprzedzający licytację...

 

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »