Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-17

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę w banku i nie do końca ją spłaciłem. Bank wypowiedział mi ją i sprzedał dług firmie windykacyjnej. W firmie windykacyjnej uregulowałem już całość zadłużenia, ale nadal figuruję w rejestrze. W jaki sposób wykreślić się z BIG InfoMonitor?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Podstawę niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Z treści Pana pytania wynika, iż na skutek niespłaconej pożyczki w banku został Pan wpisany do BIK. Pożyczka została spłacona, ale dopiero w momencie kiedy sprawa trafiła do firmy windykacyjnej. Wolą Pana jest wykreślenie z BIK.

W pierwszej kolejności winien Pan ustalić na czyje żądanie został Pan wpisany do BIK InfoMonitor. Dysponując taką informacją, zasadnym jest wystąpienie do wierzyciela (najprawdopodobniej firmy windykacyjnej) z żądaniem usunięcia Pana danych w BIK. Każdy przedsiębiorca ze swojego konta ma prawo takie dane usunąć.

Ponadto na uwagę zasługuje treść art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym kto, będąc wierzycielem, w przypadku:

1) całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania,

3) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu, o którym mowa w art. 17

– niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, nie zażądał aktualizacji informacji od biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Jak podkreśla się w literaturze „Przepis nawiązuje do art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, który stanowi, że w sytuacji powzięcia informacji o częściowym lub całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, powzięciu wiarygodnej informacji, iż przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe albo w przypadku nieistnienia zobowiązania wierzyciel ma obowiązek zażądać aktualizacji danych, przekazując do biura aktualne dane” (Tadeusz Białek, Komentarz do art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010.10.31).

Reasumując, proszę wystąpić do wierzyciela, by ten skierował do BIK pismo z żądaniem wypisania Pana z tegoż rejestru.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wpłata wadium przed licytacją

W lipcu 2012 r. roku brałem udział w licytacji komorniczej. Warunkiem przystąpienia do licytacji było wpłacenie wadium na dzień poprzedzający licytację...

Przekazanie majątku firmy a ryzyko zajęcia przez wierzycieli

Mamy z żoną od 2 lat rozdzielność majątkową. Obydwoje odrębnie prowadzimy jednoosobowe działalności. Chciałbym przekazać część majątku firmy...

Wpis do BIK za brak na rachunku bankowym niewielkiej kwoty na opłatę za prowadzenie konta

Dzisiaj otrzymałem informację z BIK (alert) o nowym zobowiązaniu kredytowym. Okazało się, że na jednym z kilku rachunków bankowych, jakie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »