Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustalenie daty przedawnienia roszczenia pieniężnego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Bardzo proszę o pomoc w kwestii ustalenia daty przedawnienia roszczenia pieniężnego i ewentualnego dalszego działania. Dziesięć lat temu zawarłam przed notariuszem z jeszcze ówczesnym mężem umowę o podział majątku wspólnego. W umowie tej mąż zobowiązał się do spłaty w ciągu 4 lat ok. 40 tys. zł z tytułu kredytu (zaciągniętego przeze mnie, a poręczonego przez niego). Wiem, że według starych zasad mogłabym domagać się zwrotu do 06.04.2026 r., ale w 2018 r. zmienił się sposób obliczania terminu przedawnienia. I tu nie mam pewności jak go liczyć, czy od 2018 roku 6 lat? Chciałabym ubiegać się od męża zwrotu tej kwoty, ale boję, że ten dług już uległ przedawnieniu. Wcześniej nie byłam w stanie tego zrobić, ponieważ nie było mnie stać na wpłatę 5% wartości dochodzonej kwoty. Czy jeżeli dług ten uległ przedawnieniu, to mimo wszystko istnieje możliwość dochodzenia go? Mąż unika płacenia alimentów na syna, więc może chociaż udałoby się ściągnąć od niego te pieniądze.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie daty przedawnienia roszczenia pieniężnego

Termin przedawnienia i przepisy przejściowe

Dla ustalenia terminu przedawnienia opisanego przez Panią roszczenia kluczowe znaczenie mają przepisy przejściowe. Te dotyczą bowiem właśnie przedawnienia roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowelizacji (tj. przed 9 lipca 2018 r.) i do tego dnia się nie przedawniły. Zasada ogólna jest taka, że do takich roszczeń zastosowanie mają nowe reguły dotyczące przedawnienia roszczeń, ale ustawodawca wprowadził wyjątki wobec tej zasady.

I tak, pierwszym z nich jest sytuacja gdy termin przedawnienia roszczenia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, to wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów (art. 5 ust. 2 zd. 1 nowelizacji). Reguła ta dotyczy zatem ogólnego terminu przedawnienia oraz terminów przedawnienia roszczeń, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem czy zatwierdzoną przez sąd ugodą. Jednak jeśli przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ust. 2 zd. 2 nowelizacji). W praktyce zatem ustalenie, kiedy upłynie termin przedawnienia danego roszczenia, wymaga zarówno obliczenia terminu przedawnienia zgodnie z dotychczasowymi zasadami, jak i zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej oraz porównania tych terminów.

Dochodzenie zwrotu długu po latach

Według starych przepisów przedawnienie nastąpiłoby z upływem 03.05.2026 r. (liczymy bowiem z upływem 4 lat od spisania aktu notarialnego termin wymagalności) Z kolei według nowych z dniem 31 grudnia 2024 r. (startujemy od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 lipca 2019 r., a upływ mamy z końcem roku). A zatem przedawnienie nastąpi z upływem dnia 31 grudnia 2024 r. (termin wcześniejszy). Liczymy od lipca 2019 r. owe 6 lat, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego o czym stanowi art. 118 Kodeksu cywilnego. Dług zatem w mojej ocenie nie jest przedawniony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »